Mayıs 21, 2024

IV. Haçlı Seferi ve İstanbul

Haçlı ordusu henüz Za­ra'da iken, Boniface de Mont­ferrat, Philipp von Schwa­ben'dan bir haber aldı: Haber, hapisten kaçıp Philipp  von Schwaben’ın yanına sığınmış olan kayınbiraderi Aleksios Angelos'un bir teklifini bildi­riyordu: Aleksios amcasının yerine kendisini Bizans tahtı­na çıkardıkları taktirde, Haç­lıların Venedik'e olan borçla­rını ödemeye, Mısır seferi için para ve yiyecek yardımı yap­maya ve Haçlı ordusuna 10 bin kişilik bir Bizans birliği vermeye hazır olduğunu bildi­riyordu. Böyle bir teklif, Haçlıların büyük çoğunluğunu sevindirdi: Batı dünyasının Bizans’a karşı uzun zamandır içinde biriktirdiği kız­gınlık ve kıskançlık duy­gularını tatmin edecek bir fırsat çıkmıştı.

IV. Haçlı Seferi ve İstanbul

Onlar Kutsal Ülke'ye gitmek istiyorlardı. Ancak Boniface ve Enrico, kutsal toprakları elde etmenin tek yolunun ön­ce bu teklifi kabul edip sonra Mısır'a gitmek olduğunda ıs­rar ettiler. Venedik'in tek dış politikası İstanbul'un ticaret imtiyazlarını elde etmekti. Hatta İstanbul'u kontrol altı­na almak istiyordu.

IV. Haçlı Seferi ve İstanbul

Enrico Dandolo için, dün­yanın merkezi Kudüs değil, İs­tanbul idi. Bu efsanevi şehir değerli kutsal emanetlerin bu­lunduğu yerdi. Olağanüstü bir fırsat yakalanmıştı. Haçlılar fazla zorlanma­dan Enrico'nun teklifini kabul ettiler.

IV. Haçlı Seferi ve İstanbul

Aralarında, bu işe ka­rışmayıp ayrılanlar oldu. Ama bu durum, önemli bir etki ya­ratmadı. Bu arada Papa, Za­ra'nın zaptına son derece kı­zıp herkesi, aforoz etmişti. Fa­kat Haçlılar buna mecbur kal­dıklarını söylüyorlardı. Papa yumuşadı ve Haçlıların aforo­zunu kaldırdı. Venediklileri ise affetmedi. Ancak Enrico buna aldırmadı bile. Kendini Bizans'ın 'impara­tor adayı' gören Aleksios An­gelos, 25 Nisan 1203’te Za­ra'ya geldi ve Haçlılar tarafın­dan 'İmparator' ilan edildi!

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

İnternetin Nimetleri ve Külfetleri

İnternetin Nimetleri ve Külfetleri

Neden Uyuyoruz?

Neden Uyuyoruz?

Parmaklarımız Niçin Çıtlar?

Parmaklarımız Niçin Çıtlar?

Niçin Her İnsanın Ses Tonu Farklı?

Niçin Her İnsanın Ses Tonu Farklı?

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

En Etkili Olan

probiyotik

İnternetin Nimetleri ve Külfetleri

bubble30
Nielawore

RED ROSE IN THE SKY: SNR 0519

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun