Ekim 01, 2022

Enver Paşa’nın Sonu (III)

Enver'i hayalinin gerçekleş­meyeceğine inandıran, Sakarya Zaferi oldu. 1921 Eylül’ünde sona eren bu savaş sırasında En­ver, Batum' da Bolşeviklerin des­teğiyle Anadolu'ya girmeyi ve başarısız olacak Mustafa Ke­mal'in yerini almayı tasarlıyor­du.

Enver Paşa’nın Sonu (III)

Oysa zafer, rakibini Gazilik ve Mareşallik düzeyine çıkar­makla kalmamış, Bolşevikleri de Türkiye'de sadece Ankara Hü­kümeti ile iş birliği yapmak husu­sunda kesin karar almaya yö­neltmişti, böylece ilk subaylık yılların­dan beri yıldızları barışmayan iki kumandan artık geri dönüle­meyecek rollere mahkûm edil­miş oluyorlardı.

Enver Paşa’nın Sonu (III)

Emperyalizme karşı savaşta müttefik arayan Bolşevikler Ankara'yı tek ortak kabul ederken, Enver'in bu ko­nudaki tezlerini benimsemedik­lerini de ortaya koymuş oluyor­lardı. Doğrusu, Enver'in de Bol­şeviklik oyununu içtenlikle yaptığı söylenemezdi.

Yorumlar

  • Bolşevik konusu biraz ilginç olmuş

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Üç Kural

Üç Kural

Hayatı Güzel Karşılamanın Yolları

Hayatı Güzel Karşılamanın Yolları

Kibarcık

Kibarcık

Hayatın Öğütleri

Hayatın Öğütleri

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Sonrasını Şekillendirmek

probiyotik

Üç Kural

bubble30
Nielawore

EN KİBAR VE NAZİK TANRIÇASI: HESTIA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun