Eylül 25, 2023

Artık Halk Özgür

1825 yılında 1. Aleksandr’ın hayatını kaybetmesi ile Rusya’nın yeni çarı 1. Aleksandr’ın kardeşi 1. Nikolay oldu. 1. Nikolay tahta geçer geçmez pek çok isyanla karşılaştı. Bu yüzden isyanları bastırmak adına çok sert tedbirler alındı. 1. Nikolay döneminde Rusya’da 1830’lu yıllardan itibaren bütün eğitim kurumları devlete bağlandı ve pek çok alanda sansür uygulaması başlatıldı. 1838 yılından itibsaren ise Rusya’da mali ve finansal reformlar yapıldı. Rusya kağıt para kullanmaya başladı. Rusya kendi isyanlarıyla uğraştığı gibi başka Avrupalı devletlerin de isyanlarıyla uğraştı. Avusturya, Rusya ve Prusya arasında 1833 yılında iç isyanlara karşı ortak bir ittifak kurularak Berlin Anlaşması imzalandı. Ayrıca 1830’lu yıllardan itibaren Rusların İngilizlerle olan ilişkilerinde gerilmeler başladı. Bunun sebebi ise Rusya’nın Osmanlı üzerinde uyguladığı yayılmacı politikalardı. Bu politikalar sonunda Rusya hem Osmanlı hem Fransa hem de İngiltere’yle 1854 yılında savaşmaya başladı. Bu savaş sürerken 1855 yılında 1. Nikolay hayatını kaybetti.

Artık Halk Özgür

1. Nikolay hayatını kaybettikten sonra tahta 1. Nikolay’ın oğlu 2. Aleksandr geçti. Ancak Rusya bu sırada Birleşik Krallık, Fransa ve Osmanlı Devleti’ne karşı 1853 yılında başlayan ve hala devam eden Kırım Savaşı’nı vermekteydi. 1856 yılına gelindiği zaman ise Rusya Kırım Savaşı’nı kaybetmişti ve aynı yıl Paris Antlaşması’nı imzalamıştı. Bu antlaşmanın sonu Rusya için pek kötü olmadı. Rusya bu antlaşmanın sonunda toprak kaybetmedi ancak itibar kaybı yaşadı ve Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu Rusya’ya karşı gizli bir ittifak kuruldu. Rusya’nın bu şekilde kapana kısılması Rusya’da iç isyanları kaçınılmaz hale getirdi. Bu yüzden zaten liberal birisi olan 2. Aleksandr Rusya’da liberal politikalar izledi. İlk iş olarak 1. Nikolay döneminde uygulanan sansürlerin tamamını kaldırdı. 1857 yılında ise 2. Aleksandr Rusya’da insanları yarı köle hale getiren serflik sistemini kaldırmak için çalışmalara başladı. Aynı yıl “Köylü Sorunu Hakkındaki Esas Komite” kuruldu. 1861 yılında çıkartılan kanun ile Rusya’da serflik sistemi sona erdi. Serfliğin ortadan kalkmasıyla Rusya’da neredeyse her alanda yenilik yapma zorunluluğu doğdu.

Artık Halk Özgür

Kırım Savaşı’yla Rusya’nın özellikle askeri alanda zayıflığı ortaya çıktı. Bu zayıflığın giderilmesi için Rusya’da 21 yaşını geçen gençlerin 6 yıl zorunlu askerlik hizmeti getirildi, Rusya belli başlı askeri bölgelere bölündü ve askeri fabrikalar açıldı. İdari alanda yapılan yenilik ise 1864’te toprak sahipleri, kasaba halkı ve köylü komünleri tarafından seçilmiş kişilerden oluşan Zemstvo adlı yerel meclislerin kurulmasıyla oldu. Bu meclisler sorumlu oldukları alanda vergilerin belirlenmesi ve halk için doğru şekilde harcanmasıyla ilgilendiler. 1870 yılında ise Belediye Kanunu’nun çıkarılmasıyla şehirlerde Duma adlı belediye meclisleri kuruldu. 1863 yılından itibaren ise Rusya’da üniversiteler tamamen bağımsız hale getirildi. Rusya her alanda yenilik yoluna gitti. Ancak yenilik Rusya’ya olukça fazla kan getirecekti. Devam edecek…

 

2. Aleksandr Kimdir?

Yorumlar

  • Halk kurtuldu

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun