Ekim 05, 2022

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XII)

Coğrafyacı Strabo, Galatya nü­fusunun Paflagonyalılar, Frig­ler, Galatlar, Likaonyalılar, İsa­urialılar ve Psidialılar gibi çeşitli etnik gruplardan meydana geldi­ğini vurgulamıştı. Bunlara ek ola­rak, Persler, Helenistik artıklar, Romalılar, yerli Anadolu köylüle­ri ve savaşçı dağ kabileleri gibi halklar da mevcuttu.

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XII)

Bütün bu et­nik grupların arasında da bir dil birliği bulunmuyordu. Örneğin, kentlerde yaşayan Galatlar, ça­ğın uluslararası iletişim ve kültür dili olan Grekçe kullanıyor, ama Latince de öğreniyorlardı. Buna karşın, köylerde ve küçük yerle­şim birimlerinde yaşayan Galat­lar'ın kullandığı dil, batıda Gal­ya'nın Toulouse gibi merkezlerin­de kullanılan Keltçe'ydi.

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XII)

Bu farklılık, toplumun önde gelen ki­şiliklerinin isimlerinde de gözle­niyor; birçoğu Grek-Kelt karışımı isimlerle anılıyordu. İsa'nın doğumundan 25 yıl ka­dar önce birer Roma vatandaşı olan Galatlar, onun çarmıha ge­rilmesinden bir 25 yıl kadar son­ra da Hıristiyanlık'la tanışmışlar­dı.

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XII)

12 Havari'den biri olan Aziz Paulus, önce Hıristiyanlık'ı benimseyen, ama aradan geçen yıllar içinde tekrar pagan inanış­lara dönen Galatlar'a şu mektu­bu yazmıştı:

Yorumlar

  • Kimler gelmiş geçmiş bu topraklardan. Çok şaşırtıcı

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Neler Söylenmiş

Neler Söylenmiş

Yanlış Yapmakta Korkmak

Yanlış Yapmakta Korkmak

Zigetvar Seferi (II)

Zigetvar Seferi (II)

Barbaros Hayreddin Paşa – Hızır Reis (XI)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun