Ağustos 15, 2022

YERLİ AFRODİT: AYZIT

Türk ve Altay mitolojisinde güzellik tanrıçası olan Ayzıt, Ayızıt, Ayığsıt, Ayıhıt veya Ayısat Hanım olarak da bilinir. Aşkın ve güzelliğin simgesidir. Ongunu* kuğudur ve bu yüzden kuğular kutsal sayılır ve dokunulmaz. Kuğular biçim değiştirmiş kutsal kızlar olarak kabul edilir.

*Ongun: Eski Türklerin Tengricilik inancında, içinde bir ruhu barındıran bir cisme verilen isimdir. (Totem)

YERLİ AFRODİT: AYZIT

Ayzıt’ın kızları vardır. Onlar da kuğu kılığına bürünebilirler. Ayzıt’ın kızları büyülü beyaz bir tülü giyinince kuğuya dönüşürler. Beyaz Turna kuşu da diğer simgelerinden biridir.

YERLİ AFRODİT: AYZIT

Ayzıt gümüş tüylü bir kısrak biçimine bürünebilir ve gökten yeryüzüne bu şekilde iner. Kısrak kılığındayken kuyruk ve yelelerini kanat gibi kullanır. Ormanlarda dolaşmayı sever. Ak bir kalpağı, çıplak omuzlarında ak bir atkısı vardır. Çocukları ve hayvan yavrularını korur. İnsanlara sevgi ilham eder.

YERLİ AFRODİT: AYZIT

Sarayının kapısında ellerinde gümüş bakraçlar ve gümüş kamçılar bulunan bekçileri vardır. Bu bekçiler kötü insanları içeriye almazlar.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

AKRABASINI ÖLDÜREN İLK İNSAN: KRAL İKSİON
ÖLÜMDEN SONRA YİNE KAVUŞAN AŞIKLAR: ADMETUS VE ALCESTIS
KUĞU KIZLAR

KUĞU KIZLAR

ÇOCUĞUNU KAFASINDAN DOĞURAN ANNE: METİS

ÇOCUĞUNU KAFASINDAN DOĞURAN ANNE: METİS

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Zor Vazgeçilen

probiyotik

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (VI)

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun