Haziran 26, 2022

MİTOLOJİDE NAR

Zerdüşt ritüellerinde ve tapınma törenlerinde kullanılan ve kutsal sayılan nar, urvaram veya ağaç olarak kabul edilir. Tüm yıl boyu yeşil kalan nar bitkisi, ruhun ölmezliğini sembolize eder. Aynı zamanda bir tek narın içindeki binlerce parça; refah ve zenginliğin işareti olarak kabul edilir. Bu nedenle çocukların takdis törenlerinde nar taneleri, pirinç ve kuru üzüm taneleri ile karıştırılarak etrafa serpilir. Zerdüştler için nar ruhun ölmezliği, doğanın mükemmelliği, bolluk ve refah anlamlarını ifade ederek ritüellerinde ve dinsel törenlerinde yerini alır. Maniheizmin kurucusu Mani’nin doğumunda nar doğum için önemli bir etkendir. Fâ- Tâ adındaki kralın karısı yediği nardan hamile kalmış ve göğsünden Mani doğar.

MİTOLOJİDE NAR

İran mitolojisinde nar, yenilmezliğin ve güçlülüğün sembolüdür. Pehlevice yazılmış metinlerde defalarca bu ağaçtan söz edilir ve nar en güzel meyveler arasında kabul edilir. Ateşkedelerde de birkaç nar ağacı dikilir ve dalları kutsal törenlerde bersem olarak insanların ellerinde bulundurulur. Günümüzde de imam zade türbelerinin yakınlarında, tepelerde ve kutsanan yerlerde bulunan nar ağaçları, özellikle de tek olanları kutsanıp adak için ziyaret edilir.

MİTOLOJİDE NAR

Yunan mitolojisinde bolluk ve bereket tanrıçası Demeter’in kızı Persephone, arkadaşları ile kırlarda dolaşırken bir nergis çiçeği koparır. Toprak yarılır ve yeraltı dünyasının tanrısı Hades yeryüzüne çıkar. Persephone’yi kaçırıp yeraltı krallığına götürür. Kızının kaybolmasına sinirlenen Demeter, kızını bir daha görene kadar yeryüzünde meyve yetişmesini engelleyeceğini söyler. Araya giren Zeus, Persephone’nin yılın üçte birinde Hades ile geri kalanında Demeter ile kalacağını söyler. Bu şarta uyulmayacağından endişe eden Hades, Persophone’ye bir hatıra olarak nar tanelerini yedirir.

Ölüler ülkesinde bir şey yiyenlerin yeryüzüne çıkma hakları bulunmaz. Bu yüzden Persophone yediği dört nar tanesi yüzünden sadece dokuz ay yeryüzüne çıkmaya hak kazanır. Bu mitte Persophone’nin nar taneleri yiyerek kendini Hades’e adadığını göstermesi dikkat çekicidir. Bu evlilik bağının çözülmezliğinin sembolüdür.

MİTOLOJİDE NAR

Yunan mitolojisinde Zeus hem kız kardeşi hem de karısı olan Hera, kadınları gözettiğine, onların hayatını düzenlediğine, analığı ve doğumu koruduğuna inanılan tanrıçadır. Hera’nın da sembolü nardır. Hera, yüksek tahta oturmuş, elinde nar ve kuğu kuşu bulunan asası ile tasvir edilir. Nar, tanrıça Hera’nın varlığını ve gücünü temsil eder, enerji ve sağlık vermesi yönüyle çoğalmanın sembolü olarak görülür.

MİTOLOJİDE NAR

Yine Yunan mitolojisinde nar, verimlilik, üretkenlik ve bolluk simgesidir. Aşk ve şehvet tanrıçası Aphrodite kutsal nar ağacını Kıbrıs adasına kendi eliyle dikmiştir. Zeus’un oğlu Dionysos üvey annesi Juno’nun kışkırtmaları sonucu parçalanarak öldürüldüğünde, bedeninden akan kanlardan nar ağacı bitmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: https://turkishstudies.net/Makaleler/1157077560_32_cerraho%C4%9Flum%C3%BCnir_t.pdf?fbclid=IwAR2Qu-KwRe2VDGmbpQNF_zvqUgcW1JB8qpype93pbD-Vl_kiQw_xeEyETbE

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

RENGARENK YUMURTALAR: PASKALYA

RENGARENK YUMURTALAR: PASKALYA

NEVRUZ

NEVRUZ

KAN AĞLAYAN TAŞ: KANLI TAŞ

KAN AĞLAYAN TAŞ: KANLI TAŞ

KUTSAL ÖKÜZDEN GÖLE: ABANT GÖLÜ

KUTSAL ÖKÜZDEN GÖLE: ABANT GÖLÜ

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Koruma Kalkanı

probiyotik

Saat Yönünün Tersine

bubble30
Nielawore

RENGARENK YUMURTALAR: PASKALYA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun