Ekim 05, 2022

CİNLERİN SOYUNDAN GELEN HALK

Primajenitor ata, kutsal sembol veya kutsal mekan, yapıdır. Abidevi monumental eserlerdir. Efsaneye geçmeden önce Primajenitor ata denilen varlık çoğunlukla kutsal bir hayvan veya doğaüstü bir varlık olarak karşımıza çıkar. O ya bir kadını dölleyen ya da hamile olan olarak karşımıza çıkar. Türklerde bu bozkurttur, Ruslarda ayıdır, Fransızlardaysa horoz. Önemli olan primajenitorun özelliği değil etnik hafızayı yaşatan mitin kendi ürünü olmasıdır. Tarihi kaynaklar göz önüne alındığında Çinliler Türklerden kurttan türeyen insanlar olarak bahsedip, efsanelerini anlattıklarında aynısı da Fars ve Araplar tarafından Kürdler için yapılmıştır.

CİNLERİN SOYUNDAN GELEN HALK

Kürdlerin cinlerin soyundan türedikleri ve eşkıyalık, gasp yaptıkları için Hz. Süleyman tarafından dağlara sürüldükleri ve adları “ke-re-de”den türeyerek Kürd ismini aldıkları fikri vardır. Burada bir etnosun neyden türediğinin bir anlamı yoktur. Çünkü kurttan, ejderhadan, ayıdan türemek ne fazilet verir, ne de cinden türemek küçültücü olarak görünmelidir. Çünkü bu mitler halkların hayal güçlerinin ürünüdür. Ne Kürdler cinlerden türedikleri için büyü yapabilirler, ne Ruslar ayıdan türedikleri için güçlüdürler, ne Çinliler ejderha soyundan geldikleri için uçabilirler ne de Türkler kurttan türedikleri için iyi koku alırlar.

CİNLERİN SOYUNDAN GELEN HALK

Hz. Süleyman’ın Hindistan’a sefer düzenlediği vakit onlardan 80 cariyeyi esir alıp bir adaya yerleştirmiştir. Bu adada cinler denizden çıkıp kadınlarla beraber olmuşlardır. 40 tane kadın hamile kalmıştır ve Süleyman’ın emriyle lanetli oldukları için Fars ülkesine sürülmüşlerdir. Sürülen kadınların çocukları doğup nüfusları arttıklarında bu topluluk yol kesmeye, bozgunculuk yapmaya başlar. Bu durum Süleyman’a şikayet edilir. O da “Onları dağa sürün!” dedi. Böylece “ekrad” yani dağa sürülenler, diğer bir ifadeyle “sürgünler” olarak anılmaya başlandılar. Farklı anlatılarda Süleyman’ın yüzüğü bir şeytanın eline geçer ve onun süretinde kadınlarıyla beraber olur, bu birliktelikten Kürdler doğar.

CİNLERİN SOYUNDAN GELEN HALK

Bir diğer efsaneye göre, Kürtlerin Kral Süleyman’ın Cin hizmetçilerinin soyundan geliyor olmasıdır. İnanışa göre Kral Süleyman haremi için Cinlerine beş yüz güzel cariye getirmeleri için Avrupa’ya gönderdi. Ancak Cinler güzel cariyeleri bulup İsrail’e dönene kadar Kral Süleyman’ın öldüğünü işittiler. Böylece, cinler Zagros dağlarına yerleşti ve getirdikleri kadınlarla evlendi ve hem güzellikte hem de güç ve kuvvette dünyada eşine rastlanmayan nitelikte çocukları oldu ardından onlardan olan çocuklar Kürd olarak adlandırıldı.

 

 

Kaynak: http://www.antiktarih.com/2021/11/04/kurdler/

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

ÇANAKKALE BOĞAZI’NA ADINI VEREN KIZ: HELLE
OLİMPİYAT OYUNLARININ BAŞLANGICI

OLİMPİYAT OYUNLARININ BAŞLANGICI

ZEYTİN, ZEYTİN AĞACI VE MİTOLOJİ

ZEYTİN, ZEYTİN AĞACI VE MİTOLOJİ

YUNAN MİTOLOJİSİ SOY AĞACI

YUNAN MİTOLOJİSİ SOY AĞACI

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun