Mayıs 21, 2024

Piri Reis Kolomb'un Tayfası (II)

Oluşturduğu yeni dünya ha­ritasında Piri Reis'in, Kolomb'un bugün elimizde bulunmayan ha­ritasıyla İskenderiye Kütüphane­si'nden çıkma bir başka haritayı kullanmış olması, bu çalışmanın önemini artırmaktadır. Ancak Piri Reis'in Yavuz'a sunduğu bu dünya haritası da bugün, eksiktir. Elimizdeki kı­sım, İspanya'yı, Doğu Afrika'yı, Atlas Okyanusu'nu, Güney ve Orta Amerika ile Antil Adala­rı'nı içermekledir. Kayıp bölü­mün içeriğiyse bilinmemektedir.

Piri Reis Kolomb'un Tayfası (II)

Yavuz’a sunulan harita

 

Dokuz ayrı renkte boyayla renklendirilerek deri üzerine çi­zilmiş olan bu harita 86 santim boyundadır. Haritanın üst kısmı 61 santim, alt kısmı ise 41 san­tim genişliğindedir. Haritada rüzgar gülleri ve çeşitli yön çizgi­leri bulunmaktadır. Harita üzerinde yapılan ince­lemeler, elimizde bulunan kısmın tam bir dünya haritasının bir parçası olduğunu ortaya koy­maktadır. Haritanın üzerinde, belirtilen yerlerin özellikleri ve kimler tarafından keşfedildiği yazılıdır. Ayrıca harita üzerinde bir kısmı hayali insan ve hayvan resimleri bulunmaktadır.

Piri Reis Kolomb'un Tayfası (II)

Kanuni’ye sunulan harita

 

Piri Reis'in 1528 yılında Ka­nuni'ye sunduğu ikinci harita ise 8 ayrı renk boyayla ceylan derisi üzerine çizilmiştir. 68x69 santim ebatlarındaki bu haritanın da sa­dece bir kısmı elimizde bulun­maktadır. Haritada, Atlas Okya­nusu'nun kuzeyiyle Kuzey Ame­rika yer almaktadır. Birinci haritada, eksik bilgilerden kaynaklanan kimi yanlış­lıklar burada düzeltilmiş ve o güne kadar keşfedilmemiş kimi yerler boş bırakılmıştır. Bu du­rum, son gelişmeleri takip etme konusunda Piri Reis'in gösterdiği bilimsel hassasiyeti sergile­mektedir.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

İnternetin Nimetleri ve Külfetleri

İnternetin Nimetleri ve Külfetleri

Neden Uyuyoruz?

Neden Uyuyoruz?

Parmaklarımız Niçin Çıtlar?

Parmaklarımız Niçin Çıtlar?

Niçin Her İnsanın Ses Tonu Farklı?

Niçin Her İnsanın Ses Tonu Farklı?

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

En Etkili Olan

probiyotik

İnternetin Nimetleri ve Külfetleri

bubble30
Nielawore

RED ROSE IN THE SKY: SNR 0519

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun