Haziran 14, 2024

Deniz Dibi Kayalıkları

Antik Çağ'da henüz pusula ve bu­na bağlı olarak sağlıklı deniz harita­ları olmadığından, deniz yolculukları belirsizlikler içinde ve kıyılar izleye­rek yapılıyordu. Ancak deniz taşıma­cılığı, uzak mesafeler ve karadaki tehlikeler dikkate alındığında yine de epeyce güvenli bir taşıma yoluydu. Kaptanlar, kıyıları izlediklerinden hayli deneyimli olmak zorundaydı­lar. Çünkü, sürpriz ve yüzeyden gö­rünmeyen bir kayalık, geminin, mü­rettebatın ve yükün sonu olmaktaydı. Ne var ki, havası ve denizi sürekli sert rüzgarlara açık olan Bodrum Ya­rımadası'na fırtınalı günlerde yakla­şan kaptanların, kayalıklara çarpmak ya da sürüklenmekten başka yapa­cakları fazla bir şey kalmıyordu. Ya­rımadanın ve tüm yakın çevresinin sahillerinde binlerce küçük kayalık ve adacıkla bezeli yüzlerce koy eski denizciler için bir kabustu. Öte yan­dan, bu tip kıyıların, tehlikeleri ya­nında gemileri koruma ve saklama özelliği de vardı. Yarımada çevresin­de bunu en iyi örneği yine Myndos Limanı'ydı. Liman, kuzeydoğusun­dan bir ada benzeri yarımada tarafın­dan bütünüyle korumaya alınmıştı.

Deniz Dibi Kayalıkları

Ayrıca, Ege Denizi'nde ve kıyıda oluşan alçalma-yükselme olayları da yer yer kıyılarda batmalara ve yük­selmelere yol açıyordu. Bu olayların sonucu olarak Ege'nin her iki yaka­sında da kıyılardaki batmalar sonucu bazı antik kentler sular altında kal­dı. Bu durumu günümüzde de izle­mek kolaylıkla mümkün. Ünlü denizci ve haritacı Piri Reis, birçok denizel bölge gibi Bodrum ve çevresini de deniz coğrafyası açısın­dan kendi çağına göre incelemiş... Piri Reis; Istanköy (Kos), Bodrum, Dat­ça Yarımadası, Gümüşlük, Gökova Körfezi ve diğer Menteşe sahillerini özellikle gemiciler için en ince ayrın­tısıyla anlatıyor. "Gördil (Bahçe), siv­ri bir burundur. Kıble tarafı birçok ge­milerin yatmasına elverişlidir. Orta yerde su yüzünde görülen bir taş var­dır... Limanın beş mil kıble tarafında, sahile yakın Kızan Adası vardır. Ada­nın boğazından, derin olduğu için bü­yük gemiler geçer. Üç mil kıble lodos cihetinde ada gibi, sivri bir burun var­dır. Burnun içi Gümüşlük Limanı'dır. Liman ağzı lodosa karşıdır, iyi bir li­mandır, Merhum Fatih Sultan Meh­met zamanında limanın yakınında gü­müş madeni varmış. Onun için Gümüş Limanı demişler."

Deniz Dibi Kayalıkları

Bodrum Yarımadası, sualtı batıkları açısından, kendisine dünya çapın­da bir ün kazandıran konumunu bu jeolojik, tektonik ve coğrafi yapısına borçlu. Buna kuşkusuz Marmaris ve Reşadiye (Datça) Yarımadası'nın çevresini de katmak gerekiyor. Bu bölgenin jeomorfolojik yapısına ba­kıldığında, Ege ile Akdeniz'i birbirin­den ayıran "Girit Ada Yayı" denilen oluşumun, Yunanistan'ın güneyinde uzanan Dinarik Alpler silsilesini Tür­kiye'nin batısındaki Toros Dağları'na bağladığı hemen dikkati çekiyor. Bu yayın Ege'ye dönük ve kuzeye gelen içbükey bölümü, sismik yönden epeyce hareketli. Yayın iç kesimle­rindeki çeşitli bölgelerde tarihi devir­ler boyunca, yakın zamanlara kadar devam eden volkanik hareketler sık­lıkla yaşanmış. Ayrıca, Girit Ada Ya­yı üzerinde farklı derinliklere gömül­müş faylı bloklar da yer alıyor. Ya­pılan çalışmalar, Güney Ege ile Kıb­rıs'ın belli bir yükselme sürecinde ol­duğu, buna karşılık Akdeniz'in diğer kesimlerinin ise genel bir çökme eği­limi gösterdiği yönünde.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Oksijen Ölü Yıldızların Ürünü Olabilir Mi?
Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Rahatlık

probiyotik
bubble30
Nielawore

SPACE IMAGE RESEMBLING A SPINNING TOP

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun