Temmuz 03, 2022

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp

Mustafa Kemal, Amasya Tamimi’nin ardından 26 Haziran 1919 sabahı Amasya’dan ayrılırken, çantasını kaybeder. Bu kayıp çantada, Müfettiş Paşa’nın kimi şahsi eşyasının yarın sıra, iki de kırmızı mühürlü sarı zarf vardır. Amasyalılar 12 Haziran 1919 günü, kentin girişindeki Cülüs Tepe'de toplanırlar. 9. Ordu Müfettişi Mirliva Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Amasya'ya gelmektedir.

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp

Karşılama sırasında, Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi, Mustafa Kemal Paşa'ya,

"Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz"

diye sıcak bir ilgi gösterir. Müftü Efendi'nin sözleri dikkat çekicidir: 

 

"Çanakkale'den sonra vatanı ikinci defa kurtarmayı ahdettiniz. Her anı endişeler içindeki yurda halası nasip kılacak hizmete giriştiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz; himmetiniz payidar olsun! Paşa Hazretleri, Amasya gaye ve hedeflerinizin istihsali yolunda, sizin yanınızdadır. Emin ve müsterih olunuz."

 

O günün şartlarında, Mustafa Kemal Paşa'nın karşılaştığı bu sahiplenme, Millî Mücadele yolundaki çalışmaların sürdürülmesinde, önemli bir itici güç sayılabilir.

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp

Nitekim Mustafa Kemal, 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa başta olmak üzere, birçok kumandanı Amasya’ya davet ederek onlarla Amasya Tamimi’ni imzalar.  12 Haziran gününden, 2 Haziran'ın gece yarısına kadar devam eden Amasya günleri, 26 Haziran sabahı alacakaranlıkta noktalanır. Bu arada, 15 Haziran 1919'da 9. Ordu Müfettişliği, hükümetin bir düzenlemesiyle, 3. Ordu olarak değiştirilmiştir. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa İbrahim Tali Bey'in Sivas'ta yaptığı çalışmalar sonucunda kendisi aleyhine bazı gelişmelerin varlığını öğrenir. Önlem alma yoluna gider: Bir gün önce, Erzurum'daki Kazım Karabekir Paşa'ya haber verdiği gibi, 2 Haziran sabahı Amasya'dan otomobille Sivas'a hareketini erteler. 26 Haziran'da sabahın alacakaranlığında yola çıkacağını, merkezi Amasya'da bulunan 5. Kafkas Fırkası Komutanı Cemil Cahit (Toydemir) Bey'e açar. Gerekli önlemlerin alınmasını ister. 

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp

3.Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın direktifleriyle, gizlice yürütülen çalışmalar tamamlanır. Topçuzade Ali Bey, Miralayzade Hamdi Efendi Şer’iyye Mahkemesi Reisi Mehmet Ragıp Bey ve Topçuzade Şükrü Bey in çevrelerindeki gözü pek, yiğit süvariler hemen bir araya getirilerek silahlandırılır. Paşa‘nın geçeceği yol güzergahı emniyet altına alınır. Ancak yolda güvenliği ve kontrolü denetim altında tutan bu süvari ve keskin nişancılar, kimi korumakta olduklarını öğrenemezler. Kendilerine sadece, Rum eşkıya tarafından yapılması muhtemel bir baskına karşı tedbir alındığı söylenir. 

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp

Saraydüzü Kışlası'nda çok az kişinin bildiği uğurlama merasimi sessizce gerçekleştirilir. Müftü Hacı Hafız Tevfik Efendi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti'nden birkaç kişi 5. Kafkas Fırkası Kumandanlığı görevlileri, Müfettiş Mustafa Kemal Paşa ile teker teker vedalaşırlar, Paşa, üstü açık 'Benz marka, dolma tekerlekli' otomobiline, Hüseyin Rauf Bey ile biner. Dört otomobil ve çok sayıda atlıyla Tokat'a, oradan da Sivas'a gitmek üzere hareket edilir. 5. Kafkas Fırka Kumandanı Cemi! Cahit Bey de bu heyetle yola çıkar ve yerine Yüzbaşı Osman Nuri Bey'i vekil bırakır. 

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (IV)
Birinci Dünya Savaşı’na Girişimiz (II)
BÜYÜK İSKENDER (III)

BÜYÜK İSKENDER (III)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Dayanak Noktası

probiyotik

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

bubble30
Nielawore

DÜNYANIN MERKEZİ: AXIS MUNDI

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun