Haziran 27, 2022

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (III)

Edward 1553'te ölünce İngiltere'deki karışıklık daha da arttı. Aragonlu Catheri­ne 'in kızı Mary Tudor, Kato­lik olduğu için, tahttan fera­gati istendi. Babası yeniden evlenince, Mary Tudor annesiyle sürgü­ne gönderilmiş, piç denilmiş, Elizabeth'in doğmasından sonra çok kötü muamelelere maruz kalmıştı. Ancak Kato­liklerin desteğiyle tahta çıktı ve 1558’de ölünceye adar art arda darbelerle uğraştı.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (III)

İspanya veliaht prensi II. Felipe ile başarısız evliliği tep­kileri artırdı, ancak ortaya bir veliaht çıkmayınca, Mary'nin aynı zamanda “İspanya Krali­çesi” olma hülyaları yarım kal­dı ve Felipe onu terk edip gitti. O yıllarda politik evlilikler yapan asilzadelerin aşkı baş­ka yerde aramaları, yadırga­nacak bir davranış sayılmıyordu. İspanyollar İngiltere'yi Kato­lik saflara çek­meye çalışıyor; Mary ise, Ame­rika kolonile­rinden, Napoli ve Hollanda 'ya kadar uzanan büyük topraklarda Katolik İspanya ile politik ve dini birlik hayalleri ku­ruyordu.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (III)

Felipe gidince Mary'nin hem politik hem de ki­şisel hayalleri yıkıldı. İlk başta ılım­lıydı; ama yıprandıkça sertleşti, komplocuları ve Protestan din adamlarını ida­ma başlayınca, “Bloody Mary” (Kanlı Mary) olarak anılmaya başlandı. Onun hükümdarlığı sıra­sında Elizabeth’in hayatı pa­muk ipliğine bağlıydı. Mary Tudor ölünce, yerine tahtın üçüncü varisi Elizabeth geçti, O da Protestanları tutacak ve İngiltere bir yandan Va­tikan ile yollarını kesin olarak ayırırken diğer yandan da de­nizlerde hâkimiyet kuracaktı.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (III)

Elizabeth ül­kesini büyük bir dünya gücü hali­ne getirecek; ama o da iktidarını sağlama almak için, Mary Stuart’ı öldürmek zorun­da kalacaktı. Mary Stuart 1558’de “Fransa Kraliçesi” olmuş; fakat ertesi yıl dul kalın­ca bu unvanını yitirmişti. Dul bir eski kraliçe olarak burada ömrünü tüketmeye niyeti yok­tu: Saint-Barthélemy Katli­amı'nın düzenleyicilerinden olan kayınvalidesi Medici'li Catherine’nin baskısı altında yaşamak hiç de kolay bir iş değildi!.. Daha küçük bir ülke­nin kraliçesi olup İngiliz tahtı üzerindeki iddiasını sürdür­mek üzere, İskoçya'ya döndü.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (III)

Bu iddiasını açık­laması ileride büyük bir ihtiyatsızlık ola­rak değerlendirilecek­ti! Koyu bir Katolik olan Mary, İskoçya'da İngilizlerin de deste­ğiyle yaygınlaşmakta olan Protestan teba­asına karşı şiddet uygulayınca, kısa sürede huzursuzluk arttı. 1565'te ahlaksızlığıyla ta­nınan kuzeni Darnley lordu Henry Stuart ile evlendi. Bu evlilik, Morley ve Hamilton­lar tarafından yönetilen bir is­yana yol açtı; isyan bastırıldı ama muhaliflerin hıncı dinme­di. Öfke, Mary Stuart'ın yarı Fransız, yarı İtalyan sekreteri Rizzo'ya yöneldi: Kocası Darnley onu kıskanıyor, Pro­testanlar ise, papanın ajanı olarak görüyorlardı.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Gelincik

Gelincik

Osmanlı İmparatorluğu’nda Cellatlar (VI)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Cellatlar (VI)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (V)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (V)

Rumeli Korunabilir Miydi? (III)

Rumeli Korunabilir Miydi? (III)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Sinirler Hopladı

probiyotik

Gelincik

bubble30
Nielawore

ÖRGÜLÜ SAÇLI KADIN KAFASI

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun