Temmuz 03, 2022

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (II)

Avrupa'da Luther ve Cal­vin'in sözcülüğünü üstlendik­leri yeni akımların, eskileriyle bir arada barınabilmesi ancak Otuz Yıl Savaşları'nda (1618- 48), Avrupa nüfusunun dörtte birinin yok olması sonucu gerçekleşebilecekti. İn­giltere de bu sarsıntılardan payını almış, bölünmüş, çatış­malar ve idamlar hızlanmıştı. 1509'dan 1547'ye kadar İngiltere kralı olan VIII. Henry'nin yönetimi bu çatışmaların açılış perdelerine sah­ne oldu, Henry önce Katolik­liği savunmuş sonra evliliğini iptal etmeyi reddeden papa ve piskoposlarıyla bozuşup gide­rek Protestan öğretisine yaklaşmaya başlamıştı.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (II)

Bu arada kilise mallarına el konması, ayrılıkları derinleştirmiş; kilise arazilerinden zenginleşen aristokratlar ve burjuvazi de Protestanları desteklemeye başlamıştı. Bu çatışmaların ülkeyi yıp­ratması üzerine, Parlamento 1534'te Kral'a yeni milli Anglikan Kilisesi’nin şefi ola­rak kilise ve devlet üzerinde kesin yetki veren “Üstünlük Yasası'nı kabul etti. Vatikan ile kopuş için, bü­yük bir adım atılmış gibi gö­rünüyordu; ama İngiltere'de Katolikler de henüz son sözlerini söylememişlerdi.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (II)

Henry on yıllarında ülser ve frenginin kendisini yiyip bi­tirdiğini hissedince veraset için bir liste yaptı: İlk sırada, Jane Seymour’dan olan oğlu Edward, ikinci sırada, Ara­gonlu Catherine'den olan kızı Mary Tudor üçüncü sırada da Anne Boleyn'den olan kızı Elizabeth vardı. Listeyi bura­da kesti, çünkü dördüncü sıradaki Mary Stuart'ı istemi­yordu. 1547'de VI. Edward tahta oturtulunca Kraliyet Konseyi naip olarak dayısı Edward Seymour'u seçti. O sırada İn­gilizler ile savaşan Fransızlar, beş yaşındaki Mary Stuart'ın adını kullanarak İskoçları is­yana sürüklediler.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (II)

Somerset, İskoçları yendi; ama kardeşi Thomas Seymo­ur, VI. Edward’ın sağlıksızlığını göz önüne alarak, tahta geç­mek için komplolara başladı: Önce Mary Tudor'a, onra da Elizabeth 'e kur yaptı. Amirallik Lordu olarak hazineden çaldığı, paralar ile korsanlardan topladığı ganimetleri kullanarak silah birik­tirmeye başladı. Komplosu ortaya çıkınca da 1549'da idam edildi.

KRALİÇELER ve KOMPLOLAR (II)

Naip Somerset ise, aşırı ezi­len fakirlere karşı ılımlı tutumu nedeniyle asilzadelerin öfkesini çekince, düşürülüp Londra Ku­lesi'ne kapatıldı. Edward döne­minin sonraki dört yılı, Kral'ın kendisinin Katolik olmasına rağmen, güç dengeleri nedeniy­le Protestanları tutan War­wick'in koruyuculuğunda geçti. Aristokratların ve zengin ta­bakanın politikaları çok açıkça desteklendi ve Katoliklere ya­pılan zulüm arttı.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (IV)
Birinci Dünya Savaşı’na Girişimiz (II)
BÜYÜK İSKENDER (III)

BÜYÜK İSKENDER (III)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Dayanak Noktası

probiyotik

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

bubble30
Nielawore

DÜNYANIN MERKEZİ: AXIS MUNDI

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun