Temmuz 03, 2022

KELTLER

Yunan­lılar ise "Galatlar" diye ça­ğırıyorlardı. Ancak, sıfat çeşitliliği bu kadarla sınırlı değil. Kimi zaman "Belçikalı", kimi za­man "Britanyalı" kimi zaman da "İbero-kelt" olarak tanımlandılar. Ama tüm bu halkların bugün ortak ismi "Keltler".

KELTLER

Bu kadar geniş bir tanımlanmanın nedeni kesinlikle tarihsel. Çünkü, bugün Kelt adı verilen insanlar tarih boyunca ne etnik bir birlik ne de si­yasal bir kimlik oluşturabildi. Hint-Avrupa grubundan olmalarına karşın farklı diller konuştular. Tanrıları bile farklıydı. Onların tek ortak paydası, demiri işlemeleri ve tuz madenlerini çalıştırmalarıydı. Nitekim, bugün Avrupa'da Keltler'in yayıldığı alanlarda Hallstatt bölgesinde olduğu gi­bi sayısız yeraltı tuz madenine rast­lanıyor.

KELTLER

İlk Keltler'in bugün İsviçre sınır­lan içinde kalan Neufchatel Gölü kı­yılarında yaşadıkları tahmin ediliyor. Ancak zaman içinde bu dar alanla yetinmemişlerdi. M.Ö. 6 yüzyılda özellikle Akdeniz topluluklarıyla te­masa geçtikleri, Yunan ve Etrüsk kolonilerine saldırıya başladıkları görülüyor. Ne var ki, bu toplumlarla sadece savaş ilişkisine girmediler, onlardan gemi inşaatı ve para kulla­nımı gibi konularda da yararlandılar. 

KELTLER

M.Ö 2. yüzyılda Keltler güçleri­nin en üst noktasına ulaştılar ve çok geniş alanlara yayıldılar. Batıda tüm Balkanlar'ı ve Slovakya'yı istila eden Kelt savaşçılarının bir bölümü Ana­dolu içlerine kadar ilerledi ve Ankara yakınlarına yerleşti. Yunanlılar, Keltler'in bu koluna, Ege bölgesin­deki Yunan site kentlerini vurmaları nedeniyle "Galatlar" adını verdiler. Aynı tarihlerde Keltler batıya doğru da ilerliyorlardı. Fransa'nın önemli bir bölümüne yerleştiler. İber Yarım­adası'na kadar ilerleyenlerine ise İbero-Keltler adı verildi.

KELTLER

Keltler'in bu yayılması o dönemin bir başka güçlü devletini, Roma İm­paratorluğu'nu rahatsız etmişti. Sezar ile yayılmacı bir kimliğe bürünen Roma, önce Fransa'nın Ak­deniz kıyısındaki topraklarını ele ge­çirdi. Alesia Savaşı'ndan sonra Kelt­ler'in bir kolu olan Galyalılar Roma egemenliğini tanıdılar ve onun için­de kaynayıp gittiler. M.Ö. 52 yılında Keltler'in efsanevi kralı Vercingeto­riks Sezar'ın lejyonlarına yenildi ve teslim olmak zorunda kaldı. Daha sonra Claudius tarafından Britanya Adaları'nın fethi, Keltler'in son sığı­naklarının da düşmesine yol açtı. Öyle ki, Avrupa'da Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı günlerde, birkaç Kelt soylusundan başka Romalılar'a karşı direnen kalmamıştı. 

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (IV)
Birinci Dünya Savaşı’na Girişimiz (II)
BÜYÜK İSKENDER (III)

BÜYÜK İSKENDER (III)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Dayanak Noktası

probiyotik

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

bubble30
Nielawore

DÜNYANIN MERKEZİ: AXIS MUNDI

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun