Temmuz 03, 2022

Kağıthane-Kemerburgaz Dekovil Hattı

Birinci Dünya Sava­şı'nın ilk aylarıydı. Zonguldak'tan İs­tanbul'a taşkömürü getirmek günden güne zorlaşıyordu.  Ma­denlerden İstanbul'a, Silahta­rağa Elektrik Santrali'ne taş­kömürü getirmeye çalışan ge­miler ve Şirket-i Hayriye vapurları, Rus denizaltı ve savaş gemileriyle baş etmekte zorla­nıyorlardı. Birçok gemi Rus bombardımanının hedefi olu­yor; vapurlar batırılıyor, kö­mür çoğu kez İstanbul'a ula­şamıyordu.

Kağıthane-Kemerburgaz Dekovil Hattı

Savaşın başlamasıyla kö­mür ithalatı yapılamaz olmuş­tu. İngiltere'den gelen kömü­rün önü kesilmişti. Çanakkale Boğazı kapandığından, Akdeniz yoluyla da kömür sağlana­mıyordu. Almanya ile demir­yolu bağlantısı kesilince, Al­manya'dan kömür sevkiyatı da zorlaştı. Silahtarağa Elektrik Sant­rali de önemli miktarda kö­mür tüketiyordu. Gün geçtik­çe azalan kömür miktarı bü­yük sıkıntılara neden olmaya başladı. Kömür sıkıntısının önüne geçmek ve elektrik üre­timindeki aksamaları durdur­mak için, yeni kaynaklar aranmaya başlandı. İlk akla gelen, Kilyos yakınlarındaki Ağaçlı'da bulunan linyit ma­denleri oldu.

Kağıthane-Kemerburgaz Dekovil Hattı

Ağaçlı linyit havzası İstanbul Boğazı’nın kuzeyinden, Kilyos'tan başlıyor, Terkos Gölü'ne kadar uzanıyordu. 25 kilometrekarelik bir alandı. Ağaçlı linyitlerinin kükürt oranı yüksekti; ancak yapılan testler sonrasında, taşkömürü ile karıştırılıp kullanıldığında, zararlı olmayacağı anlaşıldı. Zaten başka seçenek yok gi­biydi.

Kağıthane-Kemerburgaz Dekovil Hattı

Şirket-i Hayriye'nin öncü girişimiyle dönemin hüküme­ti, Ağaçlı'daki kömür ocağına el koydu. Bir ocak da Ağaçlı yakınındaki Çiftalan'da açıl­dı. Her iki ocak, 1915'de işle­tilmeye başlandı. Fakat kö­mür Karadeniz kıyısındaki Ağaçlı'dan Kağıthane yakınla­rındaki Silahtarağa Santra­li'ne nasıl getirilecekti? Ağaçlı kömür ocağı ile Silahtarağa Santrali arasına bir dekovil hattı yapıla­caktı; en güvenli yol buy­du. İşte, Karadeniz-Sahra hattının yani Kağıtha­ne'den başlayıp Karadeniz kıyısına ulaşan kayıp de­kovil hattının öyküsü o günlere dayanıyor.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (IV)
Birinci Dünya Savaşı’na Girişimiz (II)
BÜYÜK İSKENDER (III)

BÜYÜK İSKENDER (III)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Dayanak Noktası

probiyotik

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

bubble30
Nielawore

DÜNYANIN MERKEZİ: AXIS MUNDI

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun