Haziran 26, 2022

Hunlar (II)

Tarihçiler, bazı Hunların İtalya ve Macaristan'da kaldık­ları konusunda görüş birliğine sa­hipler. Bazı Hunların ise tekrar geldikleri bölgelere, Volga boyları­na çekildikleri tahmin ediliyor. Ama Hunların asıl büyük çoğunluğunun kendileri gibi Ural-Altay ailesinden olan Türklerle kaynaştığı sanılıyor. Bu birleşmeden doğan Avarların 6. yüzyılda Macaristan ovalarını istila ettikleri ve ancak 9. yüzyılda buralardan çekildikleri biliniyor. 7. yüz­yılda bugünkü Bulgaristan'ı kuran insanların ataları olan "proto-Bulgarların da Batı Avrupa Hunlarının devamı olduğu tahmin edili­yor. Bazı tarihçilere göre ise bugün­kü Kazaklar'ın ataları da Batı Avru­pa Hunları.

Hunlar (II)

Atilla'nın çocukları bir yandan Avrupa'da tutunmaya çalışırken, bir bölümü yeniden Asya steplerine dönmüş ve kaderlerini Asya'ya bağ­lamıştı. Nitekim. 4. ve 6. yüzyıl ara­larında "Beyaz Hunlar" adı verilen bir Hun kavmi önce Sasani İran'ını istila etmiş, daha sonra kuzeye, Hin­distan'a doğru yönelmişti. Bu bölge­lerde egemenlik süren "Gupta" devletini yıkan bu Hunlar, daha son­ra Hind aristokrasisiyle kaynaşmış ve onların içinde erimişti.

Hunlar (II)

Bugünkü Macaristan'da en yay­gın isim Atilla. 19. yüzyıldan sonra Macar politikacıları ve sa­natçıları onu Macar ulusal bağım­sızlığının kurucusu olarak göster­meye çabalamıştı. Nitekim, bu proje çerçevesinde son yıllarda Macaristan'ın başkenti Budapeş­te'de dev bir Atilla heykeli dikildi.

Hunlar (II)

Ne var ki, Atilla ile bugünkü Ma­carlar arasında somut ve tarihi bir ilişki yok. Macar halkının Atil­la'ya sahip çıkışı gerçeklerle ör­tüşmüyor. Çünkü, bugünkü Macar­lar Hunların değil, Hıristiyanlaş­mış Magyarların torunları. Orta Avrupa'da ilk kez 9. yy’de görülen ve Ural-Altay kökeninden olmayan Magyarlar Avrupa'ya Sibirya'dan inmişlerdi. Oysa Hunlar, onlardan çok daha önce Avrupa'da at koşturmuşlardı. Bugünkü Macarlar dil açısından da Hunlardan farklılık gösteriyorlar. Hint-Avrupa ailesinden olmayan Macarca, Fince ve Estonya dili ile aynı gruba ait. Bu dilin Hunlar'ın konuştuğu proto-Türkçe ile hiçbir ilgisi yok.

Hunlar (II)

Kronoloji

 

M.S. 90-170: Hunlar, Hazar Denizi ile Urallar arasındaki bölgeye yerleştiler.

M.S, 370: Kafkasya'nın kuzey bölgelerini ele geçirdiler.

M.S. 375: Hunların baskısıyla bugünkü Ukrayna toprakları üzerinde yaşa­yan Ostrogotlar Güney Avrupa'ya doğru hareketlendiler.

M.S. 395: Ünlü Hun komutanı Atilla doğ­du.

M.S. 405: Hunlar bugünkü Yugoslavya topraklarını ele geçirdiler ve İtalya sınırına kadar ulaştılar.

M.S. 432: Hunlar, Roma ile barış anlaş­ması imzaladılar.

M.S. 434: Atilla, Hunlar'ın lideri oldu.

M.S. 443-447: Hun atlıları o günkü adıyla Konstantinople önlerine kadar geldiler. Daha sonra Yunan Ya­rımadası'na yöneldiler.

M.S. 451: Atilla, bugün Fransa toprakları içinde kalan Metz kentini yağma­ladı. Orleans kentini kuşattı. Bura­da, Roma, Vizigot ve Ostrogot güçlerinin ittifakına karşı yaptığı savaşı kaybetti.

M.S. 452: Hunlar, İtalya Yarımadası'nda ilerlemeye başladılar. Roma'yı ku­şattılar, ama Başpiskopos Leon le Grand'ın arabuluculuğu sayesinde kent kurtuldu. Hunlar yeniden Yu­goslavya bölgesine çekildiler.

M.S. 453: Atilla öldü.

M.S. 454-466: Tuna boyundaki Germen kabile­lerin ayaklanması sonucu Hun im­paratorluğu çatırdadı. İmparator­luk parçalandı ve bir kısım Hunlar Asya'ya geri döndüler.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Saat Yönünün Tersine

Saat Yönünün Tersine

Jarramas and Jilderim (IV)

Jarramas and Jilderim (IV)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Devşirme (IV)

Devşirme (IV)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Koruma Kalkanı

probiyotik

Saat Yönünün Tersine

bubble30
Nielawore

RENGARENK YUMURTALAR: PASKALYA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun