Haziran 26, 2022

Fransa'ya Osmanlı'dan bakış: Yirmi sekizinci Çelebi Mehmet Efendi (II)

Bu görüş doğru olmakla beraber, görevin içeriği siya­setle sınırlı olmaktan uzaktı. İbrahim Paşa medeniyet ölçüsünde düşünmekteydi ve Mehmet Efendi'ye talimatı “medeniyet ve eğitim vasıtala­rını kapsamlı olarak inceleme­yi” ve ülkede “tatbiki müm­kün olanlara ilişkin bir rapor hazırlamayı” içeriyordu. Hedefleri belirlenmiş bir “Sefaretname”nin kaleme alın­ması, görevin başlangıcından itibaren koşul olarak tespit edilmişti.

Fransa'ya Osmanlı'dan bakış: Yirmi sekizinci Çelebi Mehmet Efendi (II)

Cömert olma­yan ve şahsına karşı saygısız dav­ranan bazı Fransızlara yönelik kızgınlığı Mehmet Efendi’nin İs­tanbul'a dönüşün­de, her fırsatta di­le getirdiği Fransa'ya ilişkin parıl­tılı tasvirlerini hiç­bir şekilde etkile­memiştir. “Bu Müslüman zat Fran­sa'dan coşkuyla ve ahiret mutluluğuna erenlerin cenneti hakkında Kuran'dan edindiği fikirlere uygun olarak bahse­diyor.” (Prens Rakoczi). Bu coşkulu anlatım Sefaretna­me'nin geneline egemendir.

Fransa'ya Osmanlı'dan bakış: Yirmi sekizinci Çelebi Mehmet Efendi (II)

İleride İsveç ve Fransa'da (1742) büyükelçilik yapacak olan geleceğin sadrazamı oğlu Said Efendi’nin yanında bu­lunması Mehmet Efendi'nin ufkunu genişletmiştir. Cömert olma­yan ve şahsına karşı saygısız dav­ranan bazı Fransızlara yönelik kızgınlığı Mehmet Efendi’nin İs­tanbul'a dönüşün­de, her fırsatta di­le getirdiği Fransa'ya ilişkin parıl­tılı tasvirlerini hiç­bir şekilde etkile­memiştir.

Fransa'ya Osmanlı'dan bakış: Yirmi sekizinci Çelebi Mehmet Efendi (II)

“Bu Müslüman zat Fran­sa'dan coşkuyla ve ahiret mutluluğuna erenlerin cenneti hakkında Kuran'dan edindiği fikirlere uygun olarak bahse­diyor.” (Prens Rakoczi). Bu coşkulu anlatım Sefaretna­me'nin geneline egemendir. İleride İsveç ve Fransa'da (1742) büyükelçilik yapacak olan geleceğin sadrazamı oğlu Said Efendi’nin yanında bu­lunması Mehmet Efendi'nin ufkunu genişletmiştir.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Saat Yönünün Tersine

Saat Yönünün Tersine

Jarramas and Jilderim (IV)

Jarramas and Jilderim (IV)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Devşirme (IV)

Devşirme (IV)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Koruma Kalkanı

probiyotik

Saat Yönünün Tersine

bubble30
Nielawore

RENGARENK YUMURTALAR: PASKALYA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun