Ekim 05, 2022

Enver Paşa’nın Sonu (XIII)

Enver Paşa Türk toplumuna, Abdülhamit’in” ödüncülüğü” ye­rine, başkaldırıcı, eylemci olma­yı, ufuklarını genişletmeyi, ör­gütlü davranırsa dünyanın en güçlülerini bile sarsabileceğini ve kendisine güvenmeyi öğret­miştir.

Enver Paşa’nın Sonu (XIII)

Ancak nerede duracağım bi­lememesi, yargılarında nesnel­likten çok duygusallığa yer ver­mesi ve yeteneklerinin çok üs­tündeki hedeflere yönelmesi ka­dar, dünyanın o dönemki koşul­ları da Enver'in hayallerinin ger­çekleşmesini engellemiştir. An­cak orduda yaptığı gençleştirme­ye yönelik tasfiyenin Kurtuluş Savaşı'nın başarısında en önemli etkenlerden biri olduğunu unut­mamak gerekir.

Enver Paşa’nın Sonu (XIII)

Enver'i Mustafa Kemal’le karşılaştırması istendiğinde, bir süre yanında çalışmış olan İsmet İnönü "Enver," demiştir, "öyle geniş bir ufka sahipti ki bu, Ata­türk'te asla olmamıştır..." Başa­rısızlığının nedenini de bu aşırı genişlikte bulmak mümkündür. Dünyayı en üst düzeyde planla­mak isterken yanı başındaki ger­çekleri ihmal etmiştir. Ata­türk'ün başarısı ise önce kendi toplumunun gerçeklerini yakala­yabilmiş olmasındadır.  

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Neler Söylenmiş

Neler Söylenmiş

Yanlış Yapmakta Korkmak

Yanlış Yapmakta Korkmak

Zigetvar Seferi (II)

Zigetvar Seferi (II)

Barbaros Hayreddin Paşa – Hızır Reis (XI)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun