Ekim 07, 2022

Enver Paşa’nın Sonu (VIII)

Enver mevcut duruma nesnel yaklaşamayacak bir yapı­daydı. Şevket Süreyya Ayde­mir'in dediği gibi, “Ruhi duygu­ları bakımından samimiydi ama şartların idraki bakımından his­siydi”.

Enver Paşa’nın Sonu (VIII)

Enver, Rusların Moskova'ya dönmesi yolundaki ısrarlarına kulak asmadı. Halife'nin dama­dı ve Leşkerbaşısı (Başkumanda­nı) diye ayağına kapananlara inanır, "Hakanların hakanı Haz­reti Gazi Padişah" diyenlerden hoşlanır, umutlanırdı. Ama bu arada onun da ceditci olduğunu anımsatan, Abdülhamit’i devirmiş olduğunu yineleyenlerin çokluğu dikkatlerden kaçmazdı.

Enver Paşa’nın Sonu (VIII)

Yanlarına indiği Lakeyler, Enver dâhil tüm yandaşlarının silah ve cephanelerini almadan onları misafir etmemişlerdi. Ce­ditci olmalarından öylesine huy­lanmışlardı ki Müslüman olup olmadıklarını saptamak için, “di­ni imtihan” bile yapmışlardı. Hatta resme karşı olduklarını fark ettiğinden Enver, çok sevdi­ği karısının ve çocuklarının fo­toğraflarını dahi yakmak gereği­ni duymuştu.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Neler Söylenmiş

Neler Söylenmiş

Yanlış Yapmakta Korkmak

Yanlış Yapmakta Korkmak

Zigetvar Seferi (II)

Zigetvar Seferi (II)

Barbaros Hayreddin Paşa – Hızır Reis (XI)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun