Ağustos 07, 2022

BÜYÜK İSKENDER (VII)

Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 88-96’ncı ayetlerinde bahsedilen Zülkarneyn'in kim olduğu ve neden kendisine bu lakabın takıldığı konusu, birçok farklı yorumlara neden olmuştur. İskender'e Zülkarneyn adının verilmesi, İslam bilginlerince başının iki yanında iki boynuza benzer çıkıntının bulunması, o zamanın bilinen tüm ülkelerini dolaşması ve örülmüş iki deste saçı olması anlamlarında yorumlanmıştır.

BÜYÜK İSKENDER (VII)

 Zülkarneyn'in kim olduğu konusu da çok farklı şekillerde yorumlanmış, değişik görüşler ileri sürülmüştür. Çoğu kişi, Zülkarneyn'in Büyük İskender olduğunu iddia ediyor. Tıpkı Ahmedi'nin İskenderaame'sinde adlandığı gibi; Ali Şir Nevai, Kaşgarlı Mahmut, Firdevsi ve Evliya Çelebi gibi ünlü yazarlar da eserlerinde İskender'in hayat ve icraatlarından bahsederken ondan "Zülkarneyn" olarak söz ederler. 

BÜYÜK İSKENDER (VII)

Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına da konu olan "İskender romantizmi", 24 farklı dilde 80'den fazla esere konu oldu. Ünü dünyanın dört bir yanına yayılan Makedonya kralı üzerine anlatılan hikâyeler. Britanya'dan Orta Asya'ya, Fransa'dan Malezya'ya kadar her yere ulaştı. Yeryüzünde ondan başka hiç kimsenin hayat öyküsü bu kadar yaygınlık kazanmadı. Ondan başka kimse hakkında bu kadar çok efsane anlatılmadı. Kuşkusuz, bu öykü ve efsanelerin büyük bir kısmı hayal ürünüydü. Örneğin, İslamiyet'ten Önce Bizanslılar uzunca bir süre onu İpek Yolu'nu kullanan ve Sianfu'nun hayali ülkesinin büyük başkenti Çubhan'ı kuran kişi olarak tanıdılar!

BÜYÜK İSKENDER (VII)

Roma ve Kartaca'nın boyunduruğu altına giren antik Yunan ve Mısır dünyası, başarısızlıklarını örtmek için, onu mitoloji kahramanı Herakles'in (Herkül) tahtına aday göstermişlerdi. İbranilere göre ise, Hz. Süleyman'ın tahtına egemen olan Derbend'lerde demirden bir set çekerek Yecüc ve Mecüc'ü engelleyen kişi de İskender'di! Perslerden bugünlere ulaşan hikâyelerde ise o, Perslerin hiçbir zaman fethedemedikleri Hindistan'ın fatihi idi. Ve yine antik çağların Mezopotamya'sının ünlü kenti Babil'de anlatılanlara göre, İskender karanlığı geçerek dünyanın sonuna ve hayatın anlamına ulaşan kişiydi.

Yorumlar

  • Bin yıl daha geçse unutulmayacak bir insan

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Hitler Vejetaryen Olabilir Mi?

Hitler Vejetaryen Olabilir Mi?

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (III)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (III)

Divan-ı Hümayun (IX)

Divan-ı Hümayun (IX)

Öte Gezegenler (V)

Öte Gezegenler (V)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Telefon Aşkına

probiyotik

Hitler Vejetaryen Olabilir Mi?

bubble30
Nielawore

KUŞA DÖNÜŞEN AİLE: AGRON VE AİLESİ

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun