Temmuz 03, 2022

İvan Ayvazovski (III)

Rus Çarı I. Nikola'nın yakın çevresinden Ayvazovski, Sul­tan Abdülmecid döneminde (1839-1861) geldiği ve kısa süre­ler kaldığı İstanbul'da Sultan Ab­dülhamid (1876-1908) dönemle­rinde de konuk edilmişti. Türki­ye'de bulunduğu sürelerde saray ve saraya yakın çevrelerce tanı­nan Ayvazovski, yüzyılın sonları­na doğru tanıştığı gazeteci, tak­vimci, halı uzmanı ve hattat Ebüzziya Tevfik tarafından şöyle tanımlanmıştı:

 

"Gayet sevimli bir simaya maliktir. Bıyıkları ve çe­nesi traşlıdır. Aslını bilmeyen, bir İngiliz Yahudi Amerikalı zanne­der. Kafkasya Türkçesi söyler..."

İvan Ayvazovski (III)

Türkiye'ye ilk gelişinde 28 ya­şında olan ressam, daha sonraki geliş gidişleri sırasında Osmanlı devlet adamlarıyla daima iyi iliş­kiler içinde oldu. İkinci ziyareti sı­rasında Osmanlılar Rusya ile Kı­rım için savaşıyordu. Ama bu du­rum bile onun ilişkilerini bozma­dı. Padişah Abdülmecid, düşman ülkenin vatandaşına, armağanı bir tabloya karşılık 4. rütbeden bir Osmanlı Nişanı verilmesini ferman buyurmuştu.

İvan Ayvazovski (III)

Sultan Abdülaziz, resme yakın ilgisi ile tanınan ve döneminde ilk kez özel akademi açma giri­şimlerinin yapıldığı ve sarayında da 1875–76 yıllarında resim ko­leksiyonu oluşturma hareketleri­nin belgelerle saptandığı bir sul­tandı. Böyle bir ortamda Ayva­zovski'nin İstanbul'u ziyareti, devrin basınında büyük yankı uyandırmıştı. 17 Ekim 1874 tarihli Şark Gazetesi'nin manşetten ver­diği habere göre, "Rusya İmpara­torunun general unvanıyla onur­landırdığı ressam" İstanbul'a gel­mişti. Levand Herald Gazetesi ise, "ressamın Rus Elçisi Ignati­yef tarafından Sultan Abdülaziz'e takdim edildiğini" yazmıştı.

İvan Ayvazovski (III)

La Turquie Gazetesi'nde çıkan ha­bere göre ise, Abdülmecid'in 4. rütbeden ödüllendirdiği ressa­ma, Abdülaziz'in 2. rütbeden Os­manlı nişanı verdiğini yazdı. Sa­natçı bu ziyareti sırasında Yıldız Sarayı, Rus ve Alman elçilik bi­nalarında üç sergi açmıştı. 1888 tarihli Mürüvvet Gazetesi'nde çı­kan bir habere göre de, Abdül­mecid'in 4., Abdülaziz'in 2. rütbe­den onurlandırdığı ressama Ab­dülhamid, 1. rütbeden "Mecidi ni­şanı ita ve ihsan buyurmuştu"...

Yorumlar

  • Önemli birisiymiş

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (IV)
Birinci Dünya Savaşı’na Girişimiz (II)
BÜYÜK İSKENDER (III)

BÜYÜK İSKENDER (III)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Dayanak Noktası

probiyotik

Konuştuklarımıza Neden Dikkat Etmeliyiz?

bubble30
Nielawore

DÜNYANIN MERKEZİ: AXIS MUNDI

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun