Temmuz 01, 2022

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

Sembol biçimi ya da doğası ile bir düşünceyi ya da düşünceler bütününü çağrıştıran nesne ya da resimdir. Sembolizm de olguları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan semboller sistemidir.

İlk çağlardan itibaren insanlar, dönemlerinin özel ve gizli kalması gereken bilgilerini bazı sembollerle anlatmışlardır. Evren, psikoloji ve ezoterik bilgiler semboller aracılığı ile aktarılmıştır.

Mitler, efsaneler, folklorik öyküler, masallar ve sanat eserleri ile de bize sembollerin aktarılmasını sağlamıştır.

Gelelim sayıların sembolizmine.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

BİR SAYISI

Tek ve mutlak olanı sembolize eder. Bir sayısının kendinden önce başka sayı gelmez. Sıfır hiçliği sembolize eder. Bir sayısı hiçliği takip eder ve diğer sayılar bir sayısından türer. Bu da bir sayısının yaratıcılık işlevini ortaya çıkarır.

Tarot destesindeki bir numaralı kart büyücü, başlangıç ve yaradılış anlamındadır. Aynı zamanda İslam’da Allah birdir. Allah sözcüğünün ilk harfi olan elif harfi bir sayısı şeklindedir. Ebcet hesabındaki değeri de birdir.

Yunan alfabesindeki alfa da başlangıcı temsil eder. İbrani alfabesindeki alef hem başlangıcı temsil eder hem de bütün harfler ondan türer.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

İKİ SAYISI

Evrendeki düaliteyi sembolize eder. İlk toplumlarda ulu kavramlar tektir. Fakat erkeğin üremedeki rolünün ataerkil toplumlar tarafından ön plana çıkartılması evrendeki düailitenin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Dünya/ Öteki dünya, Güneş/ Ay, kadın/ erkek, dişil/eril, sıcak/ soğuk, gündüz/ gece gibi ikilikler vurgulanmaya başlamıştır.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

ÜÇ SAYISI

Eski toplumlarda gök-yer-yeraltı üçlemesi kutsaldır. İslamiyet’te “Allah’ın hakkı üçtür.” sözü vardır. Hristiyan inancında Baba-oğul-Meryem şeklinde kutsal üçleme vardır.

Üçlemenin bir diğer sembolik yanı kutsal birleşme ve doğan çocuktur. Yani anne, baba ve çocuk.

Bir başka üçleme beden, can ve ruhtur.

Ayrıca üç sayısı kendisinden önce gelen iki sayısının toplamı olarak da önemlidir. (1+2=3)

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

DÖRT SAYISI

Dört sayısı sağlamlığı sembolize eder. En sağlam denge dört ayak üzerinde olur. Çoğu hayvan dört ayağı üzerinde olur. “Dört elle sarılmak”, “Gözünü dört açmak” gibi deyimler dilimize karışmıştır.

Dört sayısı temel yönlerle de ilgilidir.

Dört elementi de sembolize eder. (Ateş, hava, toprak, su) Dört dünyanın yapı taşı olarak da kabul edilebilir.

Hristiyanlıkta haç, dört İncil, İslam’daki dört büyük melek, dört halife dört sayısının sembolizmidir.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

ALTI SAYISI

Süleyman’ın mührü iç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bu şekil altı köşelidir. Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaşan ruhu, aşağıya bakan üçgenin ise toprağa dönüşü temsil ettiği düşünülmektedir. Bir başka açıklamaya göre ise yukarı çıkan ateşi ve aşağıya akan suyu sembolize etmektedir.

Altı sayısı 3+3 ‘tür. Bir özelliği de 1x2x3 olmasıdır. 6 sayısının ayrıca bölenlerinin {1,2,3} toplamı da kendisine eşittir. Böylece altı mükemmel bir sayı olarak düşünülmüştür.

Tanrının dünyayı altı günde yaratması da altının mükemmel olma özelliği ile alakalı olabilir.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

YEDİ SAYISI

Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inanılması vardır. Dünya sabit, bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanıldığı için bu gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve Güneş’tir. Eskiden her gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekte olduğundan “Göğün yedi katı” deyimi o günlerden kalmadır.

Eski zamanlarda her gezegenin bir kutsal günü olduğundan haftada yedi gün vardır.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

SEKİZ SAYISI

Göğün katının uzantısı olarak sekizinci kat Tanrı katını temsil eder. İslam’da sekizin cenneti temsil ettiği düşünülmektedir.

Hristiyanlıkta gökyüzü tahtını sekiz melek taşır.

Budizm’deki sekiz yapraklı lotus çiçeği, sekiz aşamalı sistemin sembolüdür.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

DOKUZ SAYISI

Tek haneli sayıların sonuncusu olan dokuz, eski sembolizmde bitişi gösterir. Üçün karesi olduğundan erişilen noktayı, tamam olmayı gösterir.

Sonun olduğu yerde başlangıç da olacağından, aynı zamanda başlangıcı da haber verir.

Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna inanmaktadır.

Eskiden göğün dünya+7 yıldız katı+ sabit yıldızların olduğu kat olarak dokuz kat olduğu inancı vardır.

SEMBOLİK OLARAK SAYILAR

ON SAYISI

On sayısı mükemmelliği temsil eder. Çünkü ilk dört sayının toplamıdır. (1+2+3+4=10) Aynı zamanda iki elin parmaklarının sayısı da on olduğu için tamlığı ve mükemmelliği sembolize eder.

Musa’ya on emir gelmiştir.

Evren on sözcükle yaratılmıştır.

Mayalarda on sayısı destenin sonu olduğu için sonu da sembolize eder.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.hermetics.org/Sayilar.html

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

ÇAPKINLAR ÇAPKINI TANRI: ZEUS

ÇAPKINLAR ÇAPKINI TANRI: ZEUS

AŞKIN VÜCUT BULMUŞ HALİ: AIZEN MYOO

AŞKIN VÜCUT BULMUŞ HALİ: AIZEN MYOO

YALIÇAPKINI KUŞUNA DÖNÜŞEN: ALCYONE

YALIÇAPKINI KUŞUNA DÖNÜŞEN: ALCYONE

CÜCELER KRALI: ALBERICH

CÜCELER KRALI: ALBERICH

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Düşünceli Olmak

probiyotik

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

bubble30

KAYISILI DONDURMA TARİFİ

Nielawore

ÇAPKINLAR ÇAPKINI TANRI: ZEUS

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun