Temmuz 01, 2022

Dipten gelen korku: DEPREM (III)

Eski Romalı tabiat bilgim ve yazar Pilinius, "Doğa Bil­gisi" adlı eserinde, kuvvetli bir depremin dört belirtisini şöyle sıralıyordu:

"Hafif ön sarsıntılar, kuyu suyunun bulanması, kuşların ür­kerek havalanmaları ve normal olarak açık olan havanın puslu bir hal alma­sı..."

Plinius'tan tam 1900 yıl sonra deprem araştırmacıları, yer sarsıntıları­nın yaklaştığını gösteren bir düzine be­lirtiyi biliyorlar. Ancak, en modern öl­çüm aletlerine rağmen günümüz dep­rem uzmanlarının eski çağlardaki mes­lektaşlarına oranla fazla bir üstünlükle­ri olduğu söylenemez.

Dipten gelen korku: DEPREM (III)

17 Ocak 1994'te yerel saatle 4:31 'de olan depremin nedeni, San Fernando vadisindeki Northridge'in dokuz mil altındaki fayın aniden oyna­masıydı ve depremin şiddeti 6.6 gü­cündeydi. 50'den fazla insan öldü ve Los Angeles şehrinin birçok bölümü yıkıldı. Sismologlar bu bölgenin fay­larla dolu olduğunu ve depreme çok yatkın bulunduğunu biliyorlardı ama hiçbir tanesi Northridge'de deprem olacağını öngörememişti.

Dipten gelen korku: DEPREM (III)

Bu durum herkesi sarstı; çünkü, 1970'lerde pekçok bilimci, meteoro­logların hava tahmininde bulunmaları gibi, sismologların da gelecek on yıl içerisinde, deprem tahmininde buluna­caklarından neredeyse emindiler. "Deprem raporları" verileceği için, hü­kümetlerin tehlikeli bölgeyi derhal bo­şaltacağını ve böylece ölümlerin önü­ne geçileceğini söylüyorlardı.

Dipten gelen korku: DEPREM (III)

Onların büyük çoğunluğu, deprem öncesinde hayvanların garip davranışlarda bulun­duğunu ve geniş açıdan bakıldığında, manzaraların eğiminde değişikliklerin meydana geldiğini söylüyorlar ama artık bu bilgilerin de doğru olmadığı ortaya çıktı. Depremlerin, beklendikle­rinde "olmadığı", beklenmediklerinde ise "olduğu" görüldü.

Dipten gelen korku: DEPREM (III)

 Amerikan Jeolojik Araştırmalar'da (USGS-U.S Geological Survey) çalı­şan bilimadamları, 1989'da San Fran­sisco'yu sallayan Loma Prieta depre­minin belirtilerini haber vermişlerdi... Bu belirtiler, şelalelerde görülen deği­şiklikler, sıcak su kaynaklarında patla­malar ve doğal elektromanyetik alan­larda görülen gel-gitlerdi. Eğer, bu gözlemlenen değişiklikler gerçekten "deprem habercisi" olarak kanıtlanabilselerdi, depremleri önceden haber verme konusunda hâlâ umut var ola­caktı. Depremin önceden haber veril­mesi konusunda yapılmış en önemli deney sayılan "Parkfield" deneyi, fi­yaskoyla sonuçlanmıştı.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (II)

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (II)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (VI)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (VI)

Rumeli Korunabilir Miydi? (IV)

Rumeli Korunabilir Miydi? (IV)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Düşünceli Olmak

probiyotik

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

bubble30

KAYISILI DONDURMA TARİFİ

Nielawore

ÇAPKINLAR ÇAPKINI TANRI: ZEUS

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun