Ekim 01, 2022

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (V)

Aşiretlerin bü­yük bölümü Anadolu'day­dı. En büyük iki aşi­ret, Uluyörük ve Dul­kadirli Türkmenleri idi.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (V)

Uluyörük Türk­menleri Tokat, Sivas, Çorum, Kırşehir, Çorum, Ankara, Es­kişehir ve Yozgat'ta; Dulka­dirli Türkmenleri ise Maraş, Kırşehir, Yozgat, Adana, Ur­fa, Adıyaman ve Kayseri'de yaşıyorlardı. İki aşiretin 16. Yüzyıl'daki toplam nüfusu 300 bin civa­rındaydı. Anadolu'da orta bü­yüklükteki bir şehrin bu dö­nemde 5 ila 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu göz önüne alındığında aşiretlerin nü­fusu oldukça kalabalıktır.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (V)

Konya Bozkırı'nda Atçe­kenler; Trabzon, Giresun, Gü­müşhane ve Balıkesir'de Çep­niler; Kayseri'de Avşarlar; Si­vas'ın güneyinde (Divriği, Şar­kışla, Kangal ve Gürün ve ci­varı) Yenil Türkmenleri (Dul­kadir ve Halep Türkmenlerin­den meydana geliyordu); An­kara ve Bursa arasında Kara­keçililer; Diyarbakır, Urfa, Mardin, Erzurum ve Kars civarında Bozulus Türkmenleri (Akkoyunlu aşiretleri); Mani­sa'da Ellici ve Mukataa Yö­rükleri; İç Ege'de (Kütahya Uşak, Denizli) Bozguş Yörük­leri, Kılcan Yörükleri ve Ak­keçili Yörükleri; Denizli'de Kayı Yörükleri ve Çobanlar Yörükleri; Aydın'da Karaca­koyunlar, Çuga Yörükleri ve Çulluyan Yörükleri yaşıyor­lardı.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (V)

Muğla ve civarında Kayı, Kızılcakeçili, Kızıl­cakoyunlu Divane Ali, Balıkcı ve Hor­zum aşiretleri; Mer­sin ve civarında İçel Yörükleri, Kütah­ya'da Kütahya Yö­rükleri: Antalya'da Teke Türkmenleri, Bolu'da Bolu Yörükle­ri; Hatay ve civarında Özeroğulları (Üzeyir Türkmenleri); Ada­na'da Ramazanlu Ulu­su; Tarsus’ta Varsaklar; Kastamonu'da Kastamonu Yörükleri; Kayseri, Isparta, Afyon, Ay­dın, Balıkesir, Kütahya, Niğ­de, Aksaray, Nevşehir ve Kır­şehir’de Danişmendliler yerleş­mişlerdi.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Üç Kural

Üç Kural

Hayatı Güzel Karşılamanın Yolları

Hayatı Güzel Karşılamanın Yolları

Kibarcık

Kibarcık

Hayatın Öğütleri

Hayatın Öğütleri

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Sonrasını Şekillendirmek

probiyotik

Üç Kural

bubble30
Nielawore

EN KİBAR VE NAZİK TANRIÇASI: HESTIA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun