Haziran 27, 2022

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp (III)

Mustafa Çağın’ın notlarına göre, bulunan çanta içinde, ağızları kırmızı mumla mühürlü iki zarf açılamadığından, bunların içeriği, bugün de bilinmemektedir. Bu resmi zarfların, Mustafa Kemal Paşa ya Saray dan verilen 'Müfettişlik mıntıkası' görev ve yetkilerini bildiren evraklar içerdikleri düşünülebilir.  Ayrıca zarflarda Amasya'da karar altına alınan ve ülke sathına telgrafla duyurulan o meşhur Amasya Tamimi'nin bulunuyor olması da kuvvetle muhtemeldir. Zira Mustafa Kemal, çantanın bulunmasında emek sarf eden görevlilerin ödüllendirilmelerini istemiştir.

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp (III)

Nitekim biz de Komiser Muavini Osman Efendi ve diğer polis memurlarına, Mustafa Kemal'in verilmesini emrettiği 50 liralık mükafatın, çantadaki 4 bin 500 liranın içinden alınıp verildiğini, yine Mustafa Çağın'ın mektuplarından öğreniyoruz.  Bu arada, savcının hazırladığı bir tutanakla beraber, içinde kırmızı mühürlü iki zarfın ve Mustafa Kemal Paşa'ya ait kimi özel eşyanın yer aldığı çanta, 3. Ordu Müfettişlik erkanından Osman Tufan Bey'e teslim edilir.

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp (III)

Mustafa Kemal Paşa'nın, kaybolan çantayı bulan polis memurlarının ödüllendirilmesini istediği telgrafı şöyledir: 

"Osman Nuri Bey'e, Çantayı bulmak ve hüsnü muhafaza etmek hususunda gayret ve himmetleri sevk eden Komiser Muavini Osman Efendi ile polis memuru efendilere, 50 lira verilmesi ve kendilerine ayrıca da selam-ı mahsusamın tebliğini rica ederim. 

  1. Ordu Müfettişi

Mirliva M. Kemal" 

Müfettiş Paşa'nın Çantası Kayıp (III)

Mustafa Kemal'in bu telgraf metninin altına, Yüzbaşı Osman Nuri Bey, Komiser Muavini Osman Efendi’ ye şu özel notu yazmıştır: 

"Komiser Muavini Osman Efendi'ye;  Çantayı bulmak hususunda göstermiş olduğunuz gayretlerinizi takdiren, Müfettiş Paşa Hazretleri’nin selam-ı mahsusunu müyekkiz telgrafnameyi aynen gönderdim. Maiyetinizden bu hususa gayreti görülen efendilere, Paşa Hazretleri'nin selamlarını tebliğiyle mezkur mükafat-ı nakliyeden mütezip miktarının menzileyhte verilmesini rica ederim.

30 Haziran 1919 

Yzb. Osman Nuri" 

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Gelincik

Gelincik

Osmanlı İmparatorluğu’nda Cellatlar (VI)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Cellatlar (VI)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (V)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (V)

Rumeli Korunabilir Miydi? (III)

Rumeli Korunabilir Miydi? (III)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Sinirler Hopladı

probiyotik

Gelincik

bubble30
Nielawore

ÖRGÜLÜ SAÇLI KADIN KAFASI

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun