Ekim 07, 2022

Enver Paşa’nın Sonu (II)

31 Ekim 1918'de Mondros Ateşkesiyle Osmanlı Devleti ke­sin yenilgiyi ve tam teslimiyeti kabul edince, Birinci Dünya Sa­vaşı'na girişin sorumlusu sayılan İttihatçı liderler toplu halde Av­rupa'ya kaçtılar. Bir numaralı suçlu sayılan Enver Paşa, arka­daşlarından- özellikle Talat ve Cemal Paşalardan- ayrılıp, başlatmış oldukları evrensel İslam ayaklanması girişimini kendi ba­şına gerçekleştirmek için önce Almanya'da sonra Rusya'da te­maslara girişti, hatta Bolşevik­lerle iş birliğinden kaçınmadı.

Enver Paşa’nın Sonu (II)

Asıl amacı, Anadolu'da başla­yan ve başında Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu “Milli Mü­cadele'nin liderliğini” ele geçir­mekti. 1914- 1918 savaşı sırasında ve sonunda kaybedilenler o ka­dar büyüktü ki, İttihat ve Terak­ki'nin en damgalı yandaşları bi­le, o ismi artık kullanmak iste­miyorlardı.

Enver Paşa’nın Sonu (II)

 Nitekim Sivas Kong­resi'ne katılan üyeler “fırkacılık ve İttihatçılık yapmayacakları” konusunda daha başlangıçta yemin etmişlerdi. Ancak İttihatçı­ların komitacılığı zor aşılır bir güçtü ve Talat ile Cemal Paşala­rın aksine Enver, örgütünü- ken­di kendini lağvetmiş olsa da­ kullanmaya çalışmaktan geri kalmadı. Herhalde Napolyon'un Elbe adasındaki sürgününden geri dönüp tekrar ordularının başına geçişini hayal edindi sanırım.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Neler Söylenmiş

Neler Söylenmiş

Yanlış Yapmakta Korkmak

Yanlış Yapmakta Korkmak

Zigetvar Seferi (II)

Zigetvar Seferi (II)

Barbaros Hayreddin Paşa – Hızır Reis (XI)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun