Ağustos 15, 2022

Divan-ı Hümayun (IV)

Orhan Bey zamanın­dan Fatih zamanına kadar Divan-ı Hümayun, genellikle haftanın hemen her günü sabah namazından sonra toplanıp, öğlene kadar çalış­maktaydı. Fatih'in Divan başkanlı­ğından çekilip, arza girme uy­gulamasını başlatmasından sonra, Divan'ın asli üyeleri­nin, haftanın dört günü huzura çıkarak kendi memuriyet sahaları hakkında padişaha bilgi vermeleri âdeti benim­sendi.

Divan-ı Hümayun (IV)

16. yüzyıl sonlarına doğru Divan toplantıları haftanın yalnızca dört günü; cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri yapılmaya başlandı. III. Murad devrinde salı ve pazar günleri arz yapılması usulü kabul edilerek, her Di­van günü arza girilmesi âde­tinden vazgeçildi.

Divan-ı Hümayun (IV)

III. Mehmed devrinde ise, toplantı günleri salı ve pazar olmak üzere haftada iki güne indirildi ve salı da, arza girme günü oldu. Bu süreçte, dev­let işlerinin ve çeşit­li meselelerin görü­şülüp bir karara bağlanmasında, ön­ce sadrazamların “İkindi Divanları” ön plana çıktı. 17. Yüzyıl'ın ortaların­dan itibaren oluş­maya başlayan Paşa Kapısı (Bab-ı Asafî / Bab-ı Âlî), zamanla Divan-ı Hümayun'un yerine, devlet işlerinin görül­mesinde, yeni bir hükümet merkezi oldu.

Divan-ı Hümayun (IV)

Divan-ı Hümayun, II. Mahmud'un reformlarından sonra, eski bir gelenek ve şata­fat vasıtası olarak kaldı; an­cak ulufe dağıtımı ve elçi ka­bulleri sırasında toplanmayı sürdürdü.

Yorumlar

  • Haftanın 4 günü de çok fazlaymış

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (VI)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (VI)

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (II)

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (II)

Psikolojinin Dili

Psikolojinin Dili

Kültürel İnanç Sembolü: Yılan (II)

Kültürel İnanç Sembolü: Yılan (II)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Zor Vazgeçilen

probiyotik

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (VI)

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun