Ağustos 14, 2022

Divan-ı Hümayun (III)

Bu asli üyelerin arasına bazı görevliler de şartlı olarak dâhil olabilmekteydi. Bunlar­dan yeniçeri ağaları, vezir rüt­besinde iseler, Di­van'a katılabilir­lerdi.

Divan-ı Hümayun (III)

Üzerinde vezir­lik payesi de bulu­nan kaptanıderya­lar da İstanbul'da bulundukları za­man Divan toplan­tısına iştirak eder­lerdi.

Divan-ı Hümayun (III)

Beylerbeyilerden herhangi birisi İstanbul'da iken, aynı şekilde Divan'a katılma hak­kına sahipti. Ancak 18. Yüzyıl'dan itibaren, beylerbeyi makamında bulunanlar Divan toplantılarına katılmadılar.

Divan-ı Hümayun (III)

Divan-ı Hümayun'un asli üyesi olmadığı halde toplantı­lara katılanlar ise, maiyetinde Divan bürokrasini yürüten bir kâtipler zümresi bulunduğu halde reisülküttap, büyük ve küçük tezkireciler, çavuşbaşı, kapıcılar kethüdası, teşrifatçı, asesbaşı, subaşı gi­bi görevlilerdi. Divan-ı Hüma­yun hizmetkârları diye anılan bu gruptakiler, sadece hizmetlerini yapar­lar ve asli üyelerin aksine, toplantı müddetince ayakta beklerler.

Yorumlar

  • Ağır bir yer

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (V)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (V)

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri

Osmanlı’da Burçlar: KAVS

Osmanlı’da Burçlar: KAVS

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Alabilmek

probiyotik

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

bubble30
Nielawore

AŞKINI BEKLEYEN ÇİÇEK: AYÇİÇEĞİ

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun