Ağustos 10, 2022

Divan-ı Hümayun (II. Mehmed)

Fatih devrine kadar, Di­van-ı Hümayun bizzat padişahların başkanlı­ğında, bu tarihten sonra da veziriazamın riyasetinde top­landı. Padişah, Divan başkan­lığını bıraktı.

Divan-ı Hümayun (II. Mehmed)

Bu değişim, Fetih'ten son­ra, Roma'nın İmparatorluk, İs­lâm devletlerinin Sultanlık ve Türklerin Hakanlık gelenekle­rini Fatih'in kendi kişiliğinde birleştirme fikrinin sonucuydu.

Divan-ı Hümayun (II. Mehmed)

II. Mehmed'in devletin idari teşkilat ve teşrifatında, yani protokolünde mey­dana getirdiği büyük yapısal değişim neticesinde, yeni bir çehreye kavuşan Divan-ı Hü­mayun'a katılanlar, iki ana gruba ayrılmaktaydı:

Divan-ı Hümayun (II. Mehmed)

Erkân-ı erbaa ismiyle anılan ve başta sadra­zam olmak üzere, vezirler, kazaskerler, defterdarlar ile nişancıdan oluşan ilk zümre Divan'ın aslı olup, orada fikir beyan etme ve karar ver­me yetkisine sahiptiler.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Uzaylılar

Uzaylılar

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Divan-ı Hümayun (X)

Divan-ı Hümayun (X)

Osmanlı’da Burçlar: HAMEL

Osmanlı’da Burçlar: HAMEL

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Serbestliğin Bedeli

probiyotik

Uzaylılar

bubble30
Nielawore

AĞAÇLARDAN HAYVANLARA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun