Ağustos 15, 2022

BÜYÜK İSKENDER (VIII)

Komşularının onlara taktığı isim "Kâfirler", yaşadıkları coğrafyanın adı ise Kâfiristan. Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeydoğusunda yaşayan yaklaşık 70 bin Kalas, dünyanın bu "en dindar" bölgesinde, çevrelerini kuşatanların aşağılayan bakışlarına rağmen, dünyanın tavanında yaşıyorlar.

BÜYÜK İSKENDER (VIII)

İskender'in Hindikuşlar'da bıraktığı Makedon askerlerin soyundan geldiklerine inanan Kalaslar, bugün bile dillerinde Yunanca kelimeler taşıyorlar. Ama onların hayatın asıl zorlaştıran, dillerinden çok dinleri... Kalaslar, 2300 yıl önce bölgeye gelen Makedonlar gibi çok tanrılı bir inanca sahip. Bilimsel araştırmalar, onların Makedon olmasa bile, Anadolu kökenli olduklarını ispatlıyor. Kalaslar, İskender'in torunu olmaktan son derece gururlu ve soylarının sonsuza dek hayatta kalacağına eminler.

BÜYÜK İSKENDER (VIII)

Kuranı Kerimdeki Kehf suresinde, etrafında yaşayan kavimlere zulmeden Yecüc ve Mecüc adlı iki kavimden bahsedilir. Bu iki kavimden rahatsız olanlar, Zülkarneyn'den kendilerini bu kavimden koruyacak bir set yapmasını isterler. Bunun üzerine Zülkarneyn, demiri eriterek iki dağ arasını kapatır. Erimiş demir üzerine erimiş bakır döker ve böylece Yecüc ile Mecüc kavimleri bu setin arkasına hapsedilir. Büyük İskender olduğuna inanılan Zülkarneyn in Yecüc ve Mecüc kavimlerini engellemek için yapmış olduğu setin yeri de tartışmalı konulardan biridir. İranlı şair Firdevsi'nin kaleme aldığı Şahname'ye göre burası Karnül Bakar Dağıdır. Evliya Çelebi'ye göreyse Moskof diyarına yakın bir yerdir.

BÜYÜK İSKENDER (VIII)

Kaşgarlı Mahmut, çizmiş olduğu dünya haritasında Asya'nın doğusunu Arz-ı Yecüc Mecüc" olarak işaretler. Kaşgarlı Mahmut'un haritada işaretlemiş olduğu yerin hemen önünde de "Sedd-i İskender" görünmektedir. Dolayısıyla Kaşgarlı Mahmut'a göre Yecüc ve Mecüc kavimleri Çinliler, İskender'in yapmış olduğu set ise Çin Şeddidir.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (VI)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (VI)

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (II)

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (II)

Psikolojinin Dili

Psikolojinin Dili

Kültürel İnanç Sembolü: Yılan (II)

Kültürel İnanç Sembolü: Yılan (II)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

His Olarak Yitirmek

probiyotik

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (VI)

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun