Ekim 07, 2022

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XIII)

"Sizi Mesih'in ina­yetine çağırandan böyle çabuk­ça farklı bir İncil'e dönmekte ol­duğunuza şaşıyorum; o başka bir İncil değildir. Fakat sizi karıştıran ve Me­sih'in İncili'ni bozmak isteyen bazı kimseler var. Fakat eğer biz yahut gökten bir melek de size vaadettiğimiz İncil'den baş­ka bir İncil vazederse, lanetli ol­sun... Ey akılsız Galatlar, gözleri önünde İsa Mesih haça gerilmiş olarak tasvir olunan sizleri kim büyüledi?"

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XIII)

İncil'in "Paulus'un Galatyalı­lar'a Mektubu" bölümünün 5. ba­bında Paulus, o dönemlerde Hıristiyanlık'ın en büyük rakibi olan Yahudilik'in en önemli ge­leneklerini uygulamamaları için Galatlar'ı ikna etmeye çalışmıştı.

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XIII)

Bu geleneklerden biri de sünnet olmaktı. "İşte, ben Paulus size diyo­rum: Eğer sünnet olunursanız, Mesih size hiç faide etmez. Çün­kü, Mesih İsa'da ne sünnetlilik, ne de sünnetsizlik, fakat sevgi ile amil olan iman işe yarar. Sizi rahatsız edenler daha iyisi ken­dilerini hadım etsinler...

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XIII)

Bakın, kendi elimle size ne kadar büyük harflerle yazıyo­rum. Bedende iyice gösteriş yapmak isteyenlerin hepsi, an­cak Mesih'in haçı için eza çek­mesinler diye sizi sünnet olun­maya icbar ediyorlar. Çünkü sünnetli olanlar kendileri de şe­riati tutmuyorlar; fakat sizin be­deninizle övünsünler diye sizin sünnet olunmanızı istiyorlar. Fa­kat, rabbimiz İsa Mesih'in haçın­dan başka bir şeyle hâşâ övün­meyeyim; o haç vasıtası ile bana dünya haça gerildi, ve ben dün­yaya... Çünkü, ne sünnetlilik, ne de sünnetsizlik, ancak yeni hil­kat bir şeydir..."

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Neler Söylenmiş

Neler Söylenmiş

Yanlış Yapmakta Korkmak

Yanlış Yapmakta Korkmak

Zigetvar Seferi (II)

Zigetvar Seferi (II)

Barbaros Hayreddin Paşa – Hızır Reis (XI)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun