Ekim 03, 2022

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XI)

Galatlar, anlaştıkları ücreti al­maları ve başlarında büyük serüvenlere layık yiğit bir şef ol­ması koşuluyla, "ölene dek" bağ­lılıkları ile herzaman en ünlü ka­vim olmuşlardı. Yüzyıllar boyun­ca, Küçük Asya'da Galatlar'ın ka­rışmadıkları hiçbir önemli olay geçmedi.

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XI)

Ateşli yeni çeşit asker­lerJustinus'un yazdığına göre "Galyalı" isminin yarattığı dehşet, silahlarının daimî başarısı o de­rece etkiliydi ki, onlara başvur­madan hiçbir kral kendini güvenlik içinde duyamaz, ya da düş­müş bir kral tekrar tahtını elde etmeyi düşünemezdi.

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XI)

Tarihçi Jul­lianus ise, "Herkes, düzenbaz ve değersiz Grek askerlerinden ve Asyalı askerlerden pek göze ba­tacak şekilde ayrılan bu göz ka­maştırıcı, ateşli yeni çeşit asker­lerin peşinde koşuyordu..." diye yazmıştı. Vücutları ve salınışları muhte­şemdi... Çeşitli ordularda paralı askerlik yaparken bile o ordunun silahlarını almaz, bunun yerine kendilerine özgü silahlarını, boy­nuzlu ya da boynuzsuz miğferle­rini, ayak bileklerinden sıkılı po­turlarını, çivili ayakkabılarını, or­tası çizgili kalkanlarını kullanır­lardı.

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (XI)

Kışın yünlerle örtünürlerdi. Ve tabii kutsal işaretlerini her yerlerine takıp takıştırırlardı. Ku­ral olarak, savaştıkları sırada ba­ğımsız milisler halinde şefleriyle bir arada bulunurlar, çoğunlukla karılarını ve çocuklarını da bera­ber götürürlerdi. Kendi değerle­rini iyi bildiklerinden, hizmetleri­ni pahalıya satarlar, bazen bu hesaba karıları ve çocuklarının hissesini de katarlardı...

Yorumlar

  • Güçlü savaşçılarmış

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Barbaros Hayreddin Paşa – Hızır Reis (VIII)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Şehzade Olmak (XIV)
Gaslighting Örnekleri (II)

Gaslighting Örnekleri (II)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Şehzade Olmak (XIII)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Küçük Uğraşlar

probiyotik
bubble30
Nielawore

AĞAÇ PERİLERİ: DRYADLAR

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun