Ekim 07, 2022

TÜM KÜLTÜRLERDE VAR OLAN ANA TANRIÇA: KUBABA

Çatalhöyük'ün 'Ana Tanrıça'sı, Hurrilerin 'Hepat'ı, Lidyalıların 'Kibebe'si, Efes'in kutsalı Artemis, Hristiyanlıkta Meryem Ana, Frigyalıların dağ gibi güçlü, doğurgan, bereket Tanrıçası Mater Kubileya "Dağın anası, "Tanrıların anası...

Tanrıçaya tapınırken farklı inançlarda ister Kibele ister Mater isterseniz de Kubaba diye yakarın O tüm haşmeti ile "Dağlarda Oturan"dır. Frigya'da evi dağlardaki mağaralardır.

 

TÜM KÜLTÜRLERDE VAR OLAN ANA TANRIÇA: KUBABA

"Ana Tanrıça'' kavramının kökeni, kadim Anadolu topraklarında can bulur. Tarihi metinlerde Yunan panteonunda Artemis ile eşleştirilmesi kanımızca zorlayıcı bir tutumdur. Çünkü Bekaret yemini etmiş Artemis'in tersine Kubaba Anadır. Çocuklarını mağaralarda doğurur. Tıpkı Artemis'in mağarada dünyaya gelmesi gibi.

TÜM KÜLTÜRLERDE VAR OLAN ANA TANRIÇA: KUBABA

Roma'da ise durum değişmez. Tanrı ve tanrıçalar için pek çok tapınak inşa eden Romalıların eksik bir parçası vardı: Ana. Anadolu topraklarında tüm yaratılmış olanların ve yaradan ilahların anasını ithal ettiler.

M.Ö. 9.yüzyılda Gordion merkez olmak üzere kurulan Frigya'nın anası artık Roma dünyasında zorlama efsaneler eşliğinde artık "Magna Mater" olmuştur.

TÜM KÜLTÜRLERDE VAR OLAN ANA TANRIÇA: KUBABA

Kubaba'nın en önemli sembolleri Ay ve Aslan'dır. Aslan kudret, irade ve adaleti simgeler. Ay ise ölüm ve yaşamın sürekli değişkenliği, hayat verendir kısacası kadın kendisidir ay. Kültürler arası geçişinde kolayca uyum sağlaması da geniş bir inanç yelpazesine sahip olmasındandır.

TÜM KÜLTÜRLERDE VAR OLAN ANA TANRIÇA: KUBABA

Medeniyet kurmak için yola çıkanlar için Anadolu kadını Kubaba'nın seçilmesinin bir diğer sebebi de şehirlerin ve tarımın egemeni olmasıdır. Başında taşıdığı taç ile kentleri koruyup kollar.

Kubaba ihtiyaç dahilinde Anadolu'dan başlayan yolculuğunu kâh Suriye, kâh Ege kıyılarında hatta Yunanistan ve Roma'da sürdürmüştür. Son olarak "Tanrı doğuran Bakire Meryem" ile tarih sahnesine çıkmıştır Kubaba... Her ikisi de anadır: Tanrı Doğuran...

 

 

Kaynak: mitologoscom

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

BAŞKA BOYUTA GEÇİŞ: HUNLARIN SİHİRLİ MANTARLARI
RUH TAŞIYICI GEYİK TAŞLARI

RUH TAŞIYICI GEYİK TAŞLARI

ÖLÜMSÜZLÜK OTU YİYEN HAYVAN: GEYİK
YERİN GÖĞÜN DİREĞİ: KUTLU AT KAZIĞI

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun