Ağustos 07, 2022

Osmanlı’da Burçlar (Cedi)

Bu burca “Burc-ı büzga le”, “Burc-ı büz” de denir. Zuhal gezegeninin beyti olduğundan, ço­ğunlukla bu gezegenle birlikte anılır. Yedinci gök kuşağında, en üstte bulunduğundan buna, “gece gözcüsü” anlamına gelen “pasban” da denilir. Yirmi sekiz yıldızı vardır. Bunun iki yıldızına “Sa'd-ı Zabih” denir. Bun­lardan parlak olanının adı Za­bih'tir. Bu, “Cedi” olarak yazıldığı gibi, “Cedy” olarak da yazılır. Yine bir parlak yıldızının adı, “Acin”dir.

Osmanlı’da Burçlar (Cedi)

Kamer, Cedi burcuna gelince sefere çıkmak, ava gitmek, ulu ki­şileri görmek, bina yapmak, mektup yazmak, ata binmek, elçi göndermek olumlu yorumlanır. Minyatürlerdeki ifadesi, daha çok oğlak biçimindedir; kimi minyatürlerde ise yarısı oğlak, yarısı balık olarak gösterilir.

Osmanlı’da Burçlar (Cedi)

“Cedi” nin beyti olan Zuhal, dünyaya en uzak yedinci gezegendir. Batı dan doğuya doğru hare ket eder. Bu gezegen, gam ve keder verir. Bu gezegenle ilişkisi olanlar, ahmak, cahil, korkak, hasis ve yalancı olurlar. Batıl inançlara ve hayale dalarlar. Rengi siyah, madeni kurşun rengidir. Zuhal, insan bedenindeki tüm kemikle re, karaciğere ve dalağa egemendir. Bu gezegenle ilişkili insanlar çelimsiz, orta boylu, alnı dar, ufak gözlü, esmer ya da solgun dur. Saçları koyudur, genellikle siyahtır.

Osmanlı’da Burçlar (Cedi)

Zuhal'in etkisindeki in sanlar, başarılı, düzenli, gözü pek, çekingen ve çalışkandırlar. Namuslu, adil, sağlam fikirli, az la yetinen kişilerdir. Az konuşurlar; hünerli, gayretli insanlardır. Cedi burcu, toprakla ilgili olduğundan, Zuhal, bu burcun olumsuz yanlarını göste­rir. Bu burcun insanları, Sevr (Boğa) ve Sünbüle (Başak) burcunda doğan insanlarla evlenirlerse, mutlu olurlar.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Hitler Vejetaryen Olabilir Mi?

Hitler Vejetaryen Olabilir Mi?

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (III)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (III)

Divan-ı Hümayun (IX)

Divan-ı Hümayun (IX)

Öte Gezegenler (V)

Öte Gezegenler (V)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Telefon Aşkına

probiyotik

Hitler Vejetaryen Olabilir Mi?

bubble30
Nielawore

KUŞA DÖNÜŞEN AİLE: AGRON VE AİLESİ

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun