Aralık 06, 2023

Tarihimizdeki Akıl Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri – Friendz10

İnsanlık tarihinde gerilere doğru gidildikçe, hastalıklara, özellikle akıl hastalıklarına bakışın da temelden değiştiğim görebiliyoruz. Eski çağ­larda, daha doğrusu epeyce yakın za­manlara kadar, tüm hastalıkların ne­deninin, Allah'ın insanı cezalandır­ması olduğu kabul ediliyordu. Akıl hastalıklarında ise durum daha acık­lıydı ve rahatsız olan kişinin içine şeytan girdiği düşünülüyordu. Orta­çağ Avrupa'sında bile bu düşünce yaygındı ve hastaların içindeki şeyta­nı yakmak için, hastalar ateşe atılı­yordu. Şanslı olanlar ise, içlerindeki şeytanın çıkarılması için işkencelere uğruyordu. Bu düşüncenin kökenin­de, hastaların Tanrısal bir cezaya uğradıkları inancının bulunduğu kesin. Bu tür kutsal cezalandırma yaklaşı­mına karşı tedavi yöntemi de, mus­kalar, büyüler, dualar, nefesler ve gü­ya dinsel sağaltım törenleriydi. Kötü ruh ya da şeytanın da yakılmaktan başka çaresi yoktu.

Tarihimizdeki Akıl Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri – Friendz10

Türk hekimliği: Otacı ve Efsuncu hekimler

Prof. Dr. Nil San'nın Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'inden aktar­dığı bir yazısında, eski Türkler'deki iki ayrı hekimlik biçiminden söz et­mesi oldukça çarpıcı. Yazarın belirt­tiğine göre, "otacı" adı verilen ve ilaçlarla maddesel tedavi uygulayan hekimlerin yanı sıra, yalnızca ruhsal bir sağaltımla yetinen "efsuncu" he­kimler var. Anlatılanlara göre, her iki hekimden de yararlanılmış olma­sı gerekiyordu. Çünkü, otacılar bü­tün hastalıkları ve ağlıları ilaçla te­davi ediyorlardı. Ardından, efsuncular geliyordu; bunlar da cin ve peri­lerden gelen rahatsızlıkları sağaltı­yorlardı.

Tarihimizdeki Akıl Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri – Friendz10

Hastane köyler

Selçuklular dönemine ge­lindiğinde, akıl hastalıklarının sağaltımıyla uğraşan bir tür "hastane-köy"lerin varlığı bugün biliniyor. Bunlar, Prof. Dr. Ayhan Songar'ın yazdıklarına göre her biri dinsel ve toplumsal kuruluş olarak ortaya çı­kan tekkeler biçiminde hizmet veri­yorlardı. Akıl hastalarını kendi inanç yönelimleri doğrultusunda tedavi et­meye çalışan tekke şeyhleri, yaptık­ları işi giderek ailelerine aktarıp, dinsel-büyüsel sağaltımlarını kuşaklar boyu sürdürdüler.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Küresel Isınmadan Türkiye Nasıl Etkiliyor? – Friendz10
Yabancı Aksan, İnanılır Olmaya Zarar Verir Mi?
Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Gökadalardan Bir Gül

Gökadalardan Bir Gül

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Ortamda Olmak

probiyotik
bubble30
Nielawore

DAYANIŞMA -BERTOLT BRECHT -Friendz10

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun