Ekim 07, 2022

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (X)

Osmanlı İmparatorlu­ğu topraklarında ya­şayan Türkmen aşi­retlerinin çoğu göçebe değildi.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (X)

Tam olarak yerleşik bir hayat yaşamasalar da göçebe­ler gibi devamlı göç etmezler, sadece yaylak ve kışlak mahal­leri arasında gidip gelirlerdi.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (X)

Bu yüzden de aşiretlere konar-göçer denilirdi. Aşiret­ler, yaylalarda hayvancılık, kışlaklarında ise çiftçilik ya­parlardı.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (X)

Kışlak mahalleri za­manla önce mezraya, sonra da köye dönüşmüş ve aşiretler buralara yerleşmişlerdi. Os­manlı zamanındaki aşiretler­den göçebe karakteri gösteren nadir gruplardan biri, Halep Türkmenleriydi.  

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Neler Söylenmiş

Neler Söylenmiş

Yanlış Yapmakta Korkmak

Yanlış Yapmakta Korkmak

Zigetvar Seferi (II)

Zigetvar Seferi (II)

Barbaros Hayreddin Paşa – Hızır Reis (XI)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Gerçeklik Bitti

probiyotik

Neler Söylenmiş

bubble30
Nielawore

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun