Ekim 01, 2022

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (IX)

Türkmen is­mi Türk aşiretleri­nin kökenlerini belirlemek için yabancılar tarafın­dan verilmiş bir ad idi. Ancak da­ha sonra Türkmen kelimesi aşiretin hayat tarzını yani konar-göçerliğini ifade etmek için kullanıldı. Türkmenlere, 15. Yüz­yıldan itibaren “Yörük” de de­nildi. Yörük kelimesi “yürü­mek” filinden türetilmeydi ve aşiretlerin konar-göçer yapısı­nı belirtmek için söylenirdi.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (IX)

Bir iddiaya göre, Osmanlı yönetimi Anadolu'daki en bü­yük rakipleri Karamanlıların Türkmen olarak ortaya çıkma­sı yüzünden, kendi toprakla­rında kalan aşiretleri “Yörük” diye niteleyerek Karaman Bey­liği ile ortak bir paydayı engel­lemek istemişti.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (IX)

Diğer bir iddiaya göre Anadolu'ya ilk gelen konar­göçer Türkler, “Yörük”; ikinci göç dalgasıyla gelenler ise, “Türkmen” olarak nitelen­dirilmişlerdi.

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri (IX)

Bazı araştırmalarda Yörük ve Türkmenlerin ayrı ayrı ve farklı bir etnik grup gibi gös­terilmesi yanlış ve kasıtlıdır. Yörük ve Türkmenler aşiret hayatı yaşayan Türklerdir.

Yorumlar

  • Yörük kelimesinin nereden geldiğini de öğrenmiş oldum. Teşekkürler

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Üç Kural

Üç Kural

Hayatı Güzel Karşılamanın Yolları

Hayatı Güzel Karşılamanın Yolları

Kibarcık

Kibarcık

Hayatın Öğütleri

Hayatın Öğütleri

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Sonrasını Şekillendirmek

probiyotik

Üç Kural

bubble30
Nielawore

EN KİBAR VE NAZİK TANRIÇASI: HESTIA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun