Haziran 20, 2024

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (VI) – Friendz10

Osmanlı topraklarına gi­ren Karamanlıların üzerine yürüyen genç padişah, onlara Alanya'yı bırakarak antlaşma yaptı. Dönüşünde isyan eden yeniçerileri şiddetli bir şekilde cezalandırdı ve ağaları Kurtçu Doğan'ı azletti. II. Mehmed bu kargaşa or­tamı ve yeniçeriler üzerindeki nüfuzu yüzünden, Çandarlı Halil Paşa'yı görevinden uzak­laştıramamış, ancak onun çev­resini dağıtarak kendi adamla­rını Divân-ı Hümâyun'a almış­tı. Bu ortamından çıkmanın tek yolu İstanbul'un fethiydi.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (VI) – Friendz10

II. Mehmed, Karaman Seferi'nden döner dönmez, Ana­doluhisarı'nın karşısına bir ka­le yapılmasını emretti. 1452 yılının yazına ge­lindiğinde, 'Boğazke­sen Hisarı' (Rumeli­hisarı) tamamlandı ve Çandarlı'nın karşı koymasına rağ­men kuşatma başladı. Kuşatmanın uzaması döneminde de Sadrazam Çan­darlı Halil Paşa, kuşatmayı kaldırma ve Bizans’ı vergiye bağlama fikrinde ısrar etti. Ancak Zağanos ve Şeha­beddin paşalar ile Turahan Bey , kor­kulmadan saldırıya devam edilmesi ge­rektiğini söylediler.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Kuyruklu Yıldızlar ve Su

Kuyruklu Yıldızlar ve Su

Seller Nasıl Engelleniyor?

Seller Nasıl Engelleniyor?

Seller Nasıl Önlenir?

Seller Nasıl Önlenir?

Keman Yayları Neyden Yapılır?

Keman Yayları Neyden Yapılır?

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Bulanık

probiyotik

Kuyruklu Yıldızlar ve Su

bubble30
Nielawore

GEZEGEN OLUŞUM SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun