Aralık 06, 2023

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (VI) – Friendz10

Osmanlı topraklarına gi­ren Karamanlıların üzerine yürüyen genç padişah, onlara Alanya'yı bırakarak antlaşma yaptı. Dönüşünde isyan eden yeniçerileri şiddetli bir şekilde cezalandırdı ve ağaları Kurtçu Doğan'ı azletti. II. Mehmed bu kargaşa or­tamı ve yeniçeriler üzerindeki nüfuzu yüzünden, Çandarlı Halil Paşa'yı görevinden uzak­laştıramamış, ancak onun çev­resini dağıtarak kendi adamla­rını Divân-ı Hümâyun'a almış­tı. Bu ortamından çıkmanın tek yolu İstanbul'un fethiydi.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (VI) – Friendz10

II. Mehmed, Karaman Seferi'nden döner dönmez, Ana­doluhisarı'nın karşısına bir ka­le yapılmasını emretti. 1452 yılının yazına ge­lindiğinde, 'Boğazke­sen Hisarı' (Rumeli­hisarı) tamamlandı ve Çandarlı'nın karşı koymasına rağ­men kuşatma başladı. Kuşatmanın uzaması döneminde de Sadrazam Çan­darlı Halil Paşa, kuşatmayı kaldırma ve Bizans’ı vergiye bağlama fikrinde ısrar etti. Ancak Zağanos ve Şeha­beddin paşalar ile Turahan Bey , kor­kulmadan saldırıya devam edilmesi ge­rektiğini söylediler.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Küresel Isınmadan Türkiye Nasıl Etkiliyor? – Friendz10
Yabancı Aksan, İnanılır Olmaya Zarar Verir Mi?
Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Gökadalardan Bir Gül

Gökadalardan Bir Gül

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Ortamda Olmak

probiyotik
bubble30
Nielawore

DAYANIŞMA -BERTOLT BRECHT -Friendz10

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun