Aralık 06, 2023

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (V) – Friendz10

Babasının 1451'de ölü­mü üzerine, II. Meh­med'in 2. kez tahta ge­çişi, rahat olmadı. Tahta çıktığı sırada ayaklanan yeniçeriler, Veziriazam Çandarlı Halil Paşa'nın nüfu­zu ile zorla sakinleştirildiler. Babasının Varna'dan son­ra kazandığı II. Kosova Sava­şı ve Balkanlar'daki diğer ba­şarıları, batıdan gelebilecek tehlikenin önüne önemli ölçü­de set çekmişti. Ancak, ll.Mehmed’in ilk hükümdarlığındaki başarısız­lığı, padişahlığını tehlikeye düşüren bir gölgeydi.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (V) – Friendz10

II.Mehmed'in ilk hükümdarlığındaki başarısızlığını hatır­layan Anadolu'daki beylik­ler, Balkan devletleri ve Bizans, harekete geçerek Osmanlı devletinden taviz­ler koparmaya çalıştılar. II. Mehmed, Sırplara bazı tavizler vererek baba­sının dönemindeki barış antlaşmasını yeniledi, Ve­nedik ve Bizans'la da ant­laşmalar imzalandı. Bi­zans'a bazı topraklar ve İs­tanbul'da bulunan Orhan Çelebi için 300 bin akçe veril­mesi taahhüt edildi. Ancak Bi­zans'ın istekleri bitmedi, daha sonra yeni taleplerde bulundu.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Küresel Isınmadan Türkiye Nasıl Etkiliyor? – Friendz10
Yabancı Aksan, İnanılır Olmaya Zarar Verir Mi?
Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Gökadalardan Bir Gül

Gökadalardan Bir Gül

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Ortamda Olmak

probiyotik
bubble30
Nielawore

DAYANIŞMA -BERTOLT BRECHT -Friendz10

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun