Aralık 06, 2023

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (IV) – Friendz10

Bu sorunun yanıtı, II. Mehmed'in ilk hü­kümdarlık döneminde­dir. II.Murad,1444'te, sürek­li mücadeleyle geçen yılların yıpratması ve oğlu Alaed­din'in ölümünün verdiği üzüntüyle, tahttan ayrılarak yerine hayattaki tek oğlu Şeh­zade Mehmed'i geçirdi.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (IV) – Friendz10

Ancak tahta geçen II. Mehmed'in henüz 12 yaşında olması büyük bir buhrana neden oldu. Halil İnalcık, 1444 -1446 arasında­ki bu buhranlı yıl­ların, II. Meh­med'in hayat ve faaliyetlerinin yö­nünü çizdiğini be­lirtir. Fatih'in ilk hükümdarlık döneminde, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile kul asıllı vezirleri ara­sında büyük bir çekişme meydana geldi.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (IV) – Friendz10

Bu sırada Avru­pa'daki Osmanlı top­raklarına çeşitli taarruzlar başlamış ve Haçlı ordusu Tuna'yı aş­mıştı. II.Mehmed istememesine rağ­men, Çandarlı'nın baskısıyla gönde­rilen Kasabzâde Mehmed Bey'in ısrarlarıyla II.Murad, Bur­sa'dan gelerek ordunun başı­na geçti. II.Murad idaresindeki Osmanlı ordusu Yama'da Haçlı kuvvetlerini büyük bir mağlubiyete uğrattı.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Küresel Isınmadan Türkiye Nasıl Etkiliyor? – Friendz10
Yabancı Aksan, İnanılır Olmaya Zarar Verir Mi?
Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Gökadalardan Bir Gül

Gökadalardan Bir Gül

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Ortamda Olmak

probiyotik
bubble30
Nielawore

DAYANIŞMA -BERTOLT BRECHT -Friendz10

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun