Ağustos 14, 2022

Divan-ı Hümayun

Sadrazam ve vezirlerin oturduğu ve yerden ya­rım metre kadar yüksek­likteki sedirin üst kısmında, sadrazamın oturduğu yerin hemen arkasında, padişahın gizlice Divan toplantılarını dinleyebildiği “Kasr-ı Adl” isimli odanın kafesli penceresi bulunurdu.

Divan-ı Hümayun

Divanhane'nin bitişiğinde, kapı­dan girilince sağ taraftaki ikinci kubbenin altında Divan-ı Hümayun hacegânı, maliye kalemlerinin hali­fe, kâtip ve şakirt­leri bulunurdu.

Divan-ı Hümayun

Bu ikinci kub­be ile üçüncü kubbe arasında yer alan ve reisülküttap tahta­sı ismi verilen bölüm, reisül­küttaba bağlı olarak Divan bürokrasisini yürüten Divan-ı Hümayun kâtiplerinin yeriydi. Üçüncü kubbenin altında­ki bölüm Divan-ı Hüma­yun'da tutulan defterdarlıkla ilgili her türlü kaydın sandık­lar içinde muhafaza edildiği Defterha­ne-i Amire idi.

Divan-ı Hümayun

 Sadrazam, Di­vanhane'deki sedir­de, Kasr-ı Adl'e açı­lan kafesli pencere­nin hemen önüne, vezirler ise onun sağ tarafına mevki­lerine göre oturur­lardı. Sadrazamın solunda kadıaskerler yer alır, kapının girişine yakın bir yer­de defterdarlar, onların karşı­sında da nişancı otururdu.

Yorumlar

  • En büyük toplantı

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (V)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (V)

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri

Osmanlı’da Burçlar: KAVS

Osmanlı’da Burçlar: KAVS

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Alabilmek

probiyotik

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

bubble30
Nielawore

AŞKINI BEKLEYEN ÇİÇEK: AYÇİÇEĞİ

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun