Ekim 03, 2022

İlimizin adı nereden geliyor? ERZİNCAN

Hurriler, Hititler, Urartular, Medler, Persler, Makedonler, Romalılar, Pontus, Bizans, Araplar, Selçuklular ve Osmanlının izleri mevcuttur.
İlk dönemlerde şehrin adı Tarihçi Strabon'a göre Eriza iken,
Grek kayıtlarında Aziris,
Ermeni kayıtlarında Erez, Erzing, Erzinga,
Bizans kayıtlarında Arıngam, Arsingan, Erzingan,

İlimizin adı nereden geliyor? ERZİNCAN

İbn- Batuta'nın kayıtlarında Erzencan,
Evliya Çelebi kayıtlarında Erzen-i Erzincan olarak geçer.
Selçuklulardan sonra şehrin adı Erzingan, Ezirgan olarak söylenir.
Bir rivayete göre yöreye yerleşen Oğuz boylarından biri olan Arsan-Arslan boyunun adıyla Arsan Kan zamanla Erzingan ve Erzincan olur.
Başka bir rivayete göre de yöreye Türk boylarından Erzin aşireti yerleşir ve isimlerini verirler.*                                              

*(https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/263242)
Kısaca ilin adı ilk zamanlarda Eriza veya Aziris iken zaman içinde Erzincan'a çevrilir.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

İlimizin adı nereden geliyor? SİİRT
İlimizin adı nereden geliyor? SAMSUN
İlimizin adı nereden geliyor? SAKARYA (Adapazarı)
İlimizin adı nereden geliyor? RİZE

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Küçük Uğraşlar

probiyotik
bubble30
Nielawore

AĞAÇ PERİLERİ: DRYADLAR

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun