Haziran 06, 2023

Arapçadaki Türkçe kelimeler

Bu konuyla ilgili araştırmalarda yaklaşık bin kelime belirlenmiş. Arapça konuşan ülke lehçelerinde değişik sayıda Türkçe kelime kullanımı mevcut. *Derya Adalar Subaşı'nın yazısında belirttiği gibi bu konuda özellikle Mısır, Ürdün, Suriye, Yemen, Suudi Arabistan, Cezayir, Lübnan, Sudan ve Filistin lehçeleri üzerinde araştırmalar var. En çok meslek grupları adları ve askeri terimler Türkçe olarak kullanılıyor. Örneğin; tüfekçi, alay, tabur, tulumbacı,
ustabaşı, nargileci, koğuş, kolluk, tabur, tabya, tatlı, turşu, pilav gibi. Araştırmalarda verilen örneklerden bazıları şunlar;

Afandi: Efendi
Bekmez: Pekmez
Başa: Paşa, bey, sayın anlamında
Çarak: Çeyrek
Hastek: Morali bozuk, hasta kişi
Darabukka: Darbuka
Kuzi: Kuzu
Sakuş: Çekiç
Şurrap: Çorap
Korek: Kürek
Gid: Gitmek, bazen defolmak anlamında
Baht: Şans, talih
Bahşiş: Bağış, hediye

Kaynaklar:
*https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilarastirmalari/issue/59738/867787

*https://afam.org.tr/sudan-arapcasindaki-turkce-kokenli-kelimeler-fonetik-semantik-degisimler/

*ARAP LEHÇELERİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELER, Derya Adalar Subaşı

 

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun