Temmuz 01, 2022

İvan Ayvazovski (IV)

Ayvazovski, Sultan Abdülaziz ile doğrudan bir arkadaşlık ilişki­sine girmişti. Sanatçı ile sultanın bazı resim kompozisyonlarını birlikte tasarladıkları sonradan belgelenmiştir. Abdülaziz'den sonra tahta geçen Abdülhamid'in Ebüzziya Tevfik'e sarayın resim koleksiyonunu gösterirken:

İvan Ayvazovski (IV)

"Bun­lar Ayvazovski'nindir. Ammim (Abdülaziz) yaptırmışlar idi. Şunu bizzat çizdiği bir resim üzerine yaptırmışlar. Serkis Bey (Balyan) bunun emsali yoktur diyor. Haki­katen şu 'Sis' adeta elle tutulacak gibi hissolunuyor. Ne mahir res­sam, tanır mısınız?"

dediği bilin­mektedir. Bugün Dolmabahçe Koleksiyonu içinde bulunan sisli bir denizde yelkenlilerin betim­lendiği resmin, anılan tablo oldu­ğu tahmin edilmektedir.

İvan Ayvazovski (IV)

Abdülhamid'in saltanat yılları­nın sonlarına doğru Ayvazovs­ki'nin yine İstanbul'a geldiği anla­şılıyor. 1890 tarihli gazeteler, sa­natçının eşiyle birlikte geldiğini, iki, haftalık ziyareti sırasında Er­meni Patriği'ni ziyaret ederek bir tablo armağan ettiğini, bir başka gün Yıldız'da Cuma Selamlığını izlediğini, ardından huzura davet edildiğini yazmışlardı.

İvan Ayvazovski (IV)

Sanatçının bu tarihten sonra tekrar ülkemize gelip gelmediği net olarak bilinmiyor. Ancak, Kü­çüksu Kasrı'ndaki 1891 tarihli "Gün Batarken İstanbul" tablosu, Askeri Müze'deki 1893 tarihli "Karadeniz'de Bir Gemi", özel bir koleksiyonda bulunan 1889 tarihli "Buharlı Gemi ve Sandal", Cum­hurbaşkanlığı Köşkü'ndeki 1899 tarihli "Fırtınalı Denizde Batan Gemi" adlı eserleri, onun ölüm tarihi olan 1900 yılına kadar Tür­kiye ile sanat alışverişinde oldu­ğunu kanıtlıyor. 

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (II)

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sinema (II)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (VI)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (VI)

Rumeli Korunabilir Miydi? (IV)

Rumeli Korunabilir Miydi? (IV)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Düşünceli Olmak

probiyotik

Kuyruklu Yıldızla Çarpışmak

bubble30

KAYISILI DONDURMA TARİFİ

Nielawore

ÇAPKINLAR ÇAPKINI TANRI: ZEUS

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun