Eylül 25, 2023

ATEŞTEN GÖMLEK: ZERDÜŞT

Zerdüşt, İranlıların baş tanrısı Ahura Mazda’nın şerefine derlediği ilahilerden tanınır. İranologlar hangi tarihlerde yaşadığı konusunda farklı görüşler bildirirler.  Getirdiği reformlarla özellikle çağdaşlarının tanrı inancı üzerinde tartışılmaz bir etkisi olmuştur. Ona göre kozmos iyiyle kötünün çarpıştığı bir savaş meydanıdır ve inananlar günah ve arınma bağlamında ya iyinin ya da kötünün yanında yer alarak bu çarpışmada saflarını belirlerler.

ATEŞTEN GÖMLEK: ZERDÜŞT

Birçok antik tanrı inancında sözgelimi hasadın bereketli olması için, kurulan diyaloğun göstergesi olarak bir tanrı kültüne kurban sunulurken, Zerdüşt, gerçek inananın sosyal zaaflarını gidermeye çalışması ve yalan söylememesi gerektiğini savunur. Bu prensipler Pers hükümdarları hakkında yazılmış metinlerde de sık sık vurgulanır. Aynı zamanda gerçek inananların, kurban hayvanlarına gaddarca davranılmasının da karşısında durmalarını öğütler.

ATEŞTEN GÖMLEK: ZERDÜŞT

İnsan ateşten bir gömlek giyinmiştir ya bahşedilen cennetin güzelliklerine kavuşacaktır ya da yaşamını gerektirdiğince sürdürmemiş ise cehenneme uzanan zorlu yolu kat edecektir. Her şey “hakikat” ya da “adalet” anlamına gelen aşa sahibi olabilmekten geçmektedir. Perslerin arta olarak telaffuz ettiği “adalet ve hakikatin krallığını yöneten” anlamına gelen Artakhşaça, Artakserkses’inki gibi isimlerde olduğu gibi farklı formlarda kullanılırdı.

ATEŞTEN GÖMLEK: ZERDÜŞT

Kaynak: Dünya Mitolojileri

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun