Haziran 26, 2022

Dipten gelen korku: DEPREM (V)

Bu nedenle, Tokyo Büyükşehir Deniz Deneyleri İstasyonunda (Tokyo Metropolitan Marine Experiment Sta­tion) tam 16 yıl boyunca, günde 24 sa­at 7 kedi balığının davranışlarını göz­lemleyen araştırmacılar, depremle ba­lıkların davranışı arasında bir ilişki kurmaya çalıştılar. Bu araştırmaya gö­re, balıkların hepsinin, büyük deprem­lerin üçte birinden birkaç saat önce da­ha aktif hale geldikleri; depremlerin yüzde 70'inden önce 5-6 balığın daha da hareketli olduğu gözlemlendi... Bu oranlar ise araştırmacılara göre "güve­nilir bir ilişki" olarak nitelendi. Ameri­kalı bilimciler ise bu tip deneylerdeki hayvan davranışlarının depremle iliş­kili olabileceğini düşünmüyorlar. Ja­ponların, sebep-sonuç ilişkisini araştır­maktan çok "inanma" ya eğilimli oldu­ğunu söylüyorlar.

Dipten gelen korku: DEPREM (V)

Ne olursa olsun, Japonların yaptığı bazı "haberci" araştırmalarını da göz ardı etmek imkânsız. 1991-1993 arasında olan 5'ten şiddetli üç Japon depreminin üçünden de önce, toprak­taki voltaj farkları demek olan, jeoe­lektrik potansiyelinde anormal deği­şiklikler saptadılar. 1994'te San Fran­sisco'da yapılan Amerikan Jeofizikçi­ler Konferansı'nda bu durumu açıkla­yan Seiya Uyeda'nın bulgularının Yu­nanlı araştırmacıların bulgularıyla ör­tüştüğü görüldü. Yunanlı araştırmacı­lar da depremle jeoelektrik potansiyel arasında bir ilişki olduğunu saptamış­lardı. 

Dipten gelen korku: DEPREM (V)

Bu konudaki en önemli atılım, 1989'da Stanford Üni­versitesi'nden elektrik mühendisi Ant­hony Fraser-Smith ve arkadaşlarının California'da Corralitos yakınlarında yürüttükleri deneydi. Fraser-Smith ve takımı, çok düşük frekanslı doğal elektromanyetik radyasyonu saptayan bir detektör kullandılar. Onlara göre, depremle ilişkili bir dizi toprak altı oluşum elektromanyetik dalgalanmayı yaratabilirdi. Bu oluşumlardan bir ta­nesi, basınç altındaki kayaların yarattı­ğı manyetik veya elektrik alanlarının etkisi demek olan "piezomanyetik" ve­ya "piezoelektrik" etkilerdi.

Dipten gelen korku: DEPREM (V)

Son 30 yıldır, Çinliler de depremle­rin habercisi olarak elektromanyetik dalgaları kaydediyorlar. Şu sırada da topladıkları verileri yayınlamaya baş­ladılar. Amerika'da MİT ve Pekin'de Academia Sinica'da ders veren Jean J. Chu'ya göre, 1976 Tangshan depre­minden de önce, o sıralarda dikkate alınmayan elektromanyetik gel-gitler olmuştu. O sırada bu gel-gitler deprem habercisi olarak algılanabilseydi 240.000 insan ölmeyebilirdi.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Saat Yönünün Tersine

Saat Yönünün Tersine

Jarramas and Jilderim (IV)

Jarramas and Jilderim (IV)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları (III)

Devşirme (IV)

Devşirme (IV)

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Koruma Kalkanı

probiyotik

Saat Yönünün Tersine

bubble30
Nielawore

RENGARENK YUMURTALAR: PASKALYA

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun