Haziran 14, 2024

Zenta Muharebesine Giden Yol

Avusturya o dönemde, Batı'da Fransa ile sa vaşıyordu. Savaş sona erdi. İngiliz ve Hollanda elçi leri arabuluculuk yaparak Os manlı İmparatorluğu ile Avus turya arasında barışı sağlama ya çalıştılar. Fakat kazandığı iki zaferle Fransa olmadan da Avusturya'yı yene ceğine inanan II. Mustafa, teklifleri kabul etmedi.

Zenta Muharebesine Giden Yol

Dağılmak üzere olan Avusturya ordusunu yöneten ve iyi bir ko mutan olmayan Saksonya Elektörü, 17 Haziran 1696'da Jean Sobieski'nin ölümü üze rine, “Lehistan Kralı” seçildi. Osmanlı için bu, olumsuz bir gelişmenin başlangıcıydı: 5 Temmuz'da Avusturya ordu sunun başına, 34 yaşında genç bir asker olan Fransız asıllı Savoylu Eugene getirildi. Eu gene, Avusturya ordusunu to parladı. Nisan 1697 de Edir ne Sarayı'nda Arz Odası'nın önüne tuğlar dikildi.

Zenta Muharebesine Giden Yol

II. Mustafa'nın komutası altında, 100 binin üzerindeki Osmanlı kuvveti, Macaristan Seferi'ne çıktı. 18 Haziran'da sefere çıkan ordu 13 gün Sofya'da kaldı. Yola çıkıldığında, Bihke Kale si'ni kuşatan Avusturyalıların bozguna uğradığı ve Hersek sancağında bazı kaleleri mu hasara eden Venediklilerin çe kildiği haberleri geldi. Moral ler yükseldi.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Oksijen Ölü Yıldızların Ürünü Olabilir Mi?
Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

Anzak'lara ATATÜRK'DEN MESAJ

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

SAVAŞAYI BİLMEYEN ALMANLAR, ONURLU TÜRKLER

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

NEAR EAST'TE KAMPANYA BAŞLIYOR

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Rahatlık

probiyotik
bubble30
Nielawore

SPACE IMAGE RESEMBLING A SPINNING TOP

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun