Aralık 06, 2023

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (II) – Friendz10

İstanbul, Müslüman Araplar tarafından ardı ardına kuşatılırken, zaman za­man başka milletlerin saldırı­larına da uğradı. 864 yılında Ruslar, İstanbul'a saldırdılarsa da mağlup olarak geri dön­düler. Ruslar daha sonra 936'da kenti denizden kuşatmaya te­şebbüs etmişler, ancak gemile­ri 'Rum ateşi' ile yakılmıştı. 959'da ise İstanbul surlarının karşısında Macarlar vardı. Ancak onlar da bir sonuç ala­madılar.  

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (II) – Friendz10

1203're, Latinlerden olu­şan Haçlı ordusu İstan­bul'a saldırdı. 1203 yılı Haziran'ında İstanbul önlerine gelen Haçlı­lar, Kadıköy ve Üskü­dar'ı kısa sürede ele ge­çirdiler. Ardından Beşik­taş'ta karaya çıkıp, Galata ve civarını zapt ettiler. Haliç'te bulunan zinciri kıran Haçlı donanması, bu bölgeden al­dırdı. Haçlılar, Bizanslıların di­renmesi üzerine yangınlar çı­kararak kenti yakıp yıktılar.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (II) – Friendz10

Bir süre ara verilen kuşat­ma, Bizans'ta Haçlılar' a direnme taraftarı olan Morsufi Dukas'ın tahta geçmesi üzeri­ne 9 Nisan 1204'te tekrar baş­ladı. 12 Nisan da Fener bölge­sinden İstanbul'a giren Latin­ler, kenti işgal ederek yağma­ladılar.  Bu defa İstanbul direne­memişti. İstanbul'u işgal eden Latinler, 1261'e kadar kenti ellerinde tuttular. 1261'de, İz­nik Rum imparatoru Mihail Paleologos İstanbul’u Latin­lerden geri aldı.  

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih (II) – Friendz10

1302'de Venedik donan­ması İstanbul surlarının önün­deydi. Ancak ne onların, ne de 1348'de Cenovalıların hü­cumlarından bir netice çıkma­dı. Cenovalılar 1437'de ikin­ci kez şanslarını denedilerse de yine başarısız oldular.

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Küresel Isınmadan Türkiye Nasıl Etkiliyor? – Friendz10
Yabancı Aksan, İnanılır Olmaya Zarar Verir Mi?
Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Gökadalardan Bir Gül

Gökadalardan Bir Gül

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Ortamda Olmak

probiyotik
bubble30
Nielawore

DAYANIŞMA -BERTOLT BRECHT -Friendz10

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun