Aralık 06, 2023

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih – Friendz10

Fatih öncesinde İstanbul, tam 28 kez kuşatılır. Bizans bu kuşatmalarda ya kendini savunur ya da büyük paralar ödeyerek kuşatmacıları savuşturur. Hunlar, Gotlar, Avarlar, Ruslar, Peçenekler, Bulgarlar. Sırplar ve Arapları atlatan İstanbul, yalnızca bir kez, o da Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Latinlere boyun eğer.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih – Friendz10

Bu serimizde cevaplarını bulacağımız sorularımız:

1.Müslümanlardan önce kaç kuşatma oldu?

2.Müslüman kuşatmaları nasıl oldu?

3.Latinler, İstanbul'u nasıl işgal ettiler?

4.Osmanlı kuşatmaları nasıl gerçekleşti?

5.Fatih neden Fetih'i çabuklaştırdı?

6.Fetih öncesinin olayları nelerdi?

7.Fatih'in hükümdarlığı nasıl karşılandı?

8.Fatih, İstanbul'a nasıl girdi?

9.Batı, Fetih'e nasıl baktı?

10.Fetih, Fatih'i nasıl etkiledi?

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih – Friendz10

1.Müslümanlardan Önce Kaç Kuşatma Oldu?

İstanbul kuruluşundan itibaren tam 29 kuşatma ge­çirdi. M. Ö. 340’ta Make­donya Kralı Filip kenti kuşattı ancak ala­madı. M.Ö.194'te Roma İmparatoru Septim Se­verus'un kuşatmasına ise kent dayana­madı, teslim oldu. Böylece İstanbul, Roma İmpa­ratorluğu'nun bir parçası hali­ne geldi. Daha sonra 616'da İran hükümdarı Keyhüsrev, 626'da ise İranlılar, Avar Türk­leri ile birlikte kenti kuşattılar­sa da başarısız oldular.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih – Friendz10

2.Müslüman kuşatmaları nasıl oldu?

Müslümanlığın orta­ya çıkışından kısa bir süre sonra Arap orduları İstanbul kapılarına dayanmıştı. Müslümanların ilk İstanbul kuşatması Emevi halifesi Muaviye zamanında, 665 yılında oldu. Bir netice alınamadı; ancak iki yıl sonra 667'de kent tekrar kuşatıldı.

On Soruda İstanbul Kuşatmaları ve Fatih – Friendz10

Ebu Eyyüb el-Ensari, yani 'Eyüp Sultan' bu sefere katıla­rak, kuşatma sırasında vefat etti. 672 yılında İstanbul 3. kez kuşatıldı, fakat netice alı­namadı.  İstanbul'un Müslümanlar tarafından 4. kez kuşa­tılması, 712 yılında, Emevi halifesi I. Velid zamanında oldu. 722'deki 5. kuşatmada ise Ga­lata alındı ve Arap Camii inşa edildi. 782 yılındaki 6. kuşatma Abbasiler tarafından yapıldı ve kentin haraca bağlanmasıyla netice­lendi, Bir sonuç vermeyen 7. kuşatma ise 854'te Abbasi ha­lifesi Mütevekkil zamanında oldu. 869'da dört ay süren 8. kuşatmada da sonuç aynıydı. Arapların 9. ve son kuşatması, 970 yılında gerçekleşti ve sade­ce İstanbul'un haraca bağlan­ması sağlanabildi.

Yorumlar

  • Sorular çok iyi

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Küresel Isınmadan Türkiye Nasıl Etkiliyor? – Friendz10
Yabancı Aksan, İnanılır Olmaya Zarar Verir Mi?
Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Ay’da Nasrettin Hoca Krateri

Gökadalardan Bir Gül

Gökadalardan Bir Gül

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Ortamda Olmak

probiyotik
bubble30
Nielawore

DAYANIŞMA -BERTOLT BRECHT -Friendz10

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun