Ağustos 14, 2022

Divan-ı Hümayun

Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük karar organı Divan-ı Hümayun idi. Üç kıtaya yayılan imparatorluk, Topkapı Sarayı'nda bulunan Kubbealtı'ndaki Divan-ı Hümayun toplantılarıyla yönetilirdi. Peki nedir bu Divan-ı Hümayun?

Divan-ı Hümayun

Bazı Osmanlı tarihçileri, Osman Gazi'nin zaman zaman “Divan” topladı­ğını söyler. Ancak bunlar muhtemelen aşiret yönetimin­deki toplantılardan birisiydi. Üyeleri ve toplanma şekli belirlenmiş Divan-ı Hümayun değildi.

Divan-ı Hümayun

 Orhan Gazi devrinde, dev­let idaresinde “vezir” adı veri­len bir görevlinin ortaya çık­masından sonra, Divan-ı Hü­mayun örgütlenmesi de ger­çekleşti.

Divan-ı Hümayun

Aşıkpaşazade Tarihi, dev­let adamlarının Divan toplan­tılarına burmalı dülbend, yani bir çeşit sarıkla katıldıklarını yazar. Bu da Divan'ın belli Orhan Gazi döneminde kurul­duktan sonra, dev­letin büyümesine paralel olarak geli­şimini sürdürüp, Fatih Sultan Meh­med zamanında klasik halini aldı.

 

 

 

Kaynak: 1

Yorumlar

  • Bir zamanlar buradan dünya yönetildi

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Editörün Son İçerikleri

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (V)

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (V)

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri

Osmanlı’nın Türkmen Aşiretleri

Osmanlı’da Burçlar: KAVS

Osmanlı’da Burçlar: KAVS

Editörlerin Son İçerikleri

kaptanfilozof06

Alabilmek

probiyotik

Anadolu’daki Batılı Barbarlar (IV)

bubble30
Nielawore

AŞKINI BEKLEYEN ÇİÇEK: AYÇİÇEĞİ

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun