Haziran 06, 2023

Çanakkale'de Kritik Keşif Günü (II)

Bunun üzerine İngilizler mayın tarama gemileriyle Bo­ğaz'ı temizlemeye başladılar. Çanakkale'deki Türk as­keri gücü ise geceleri yapılan bu temizlik harekâtına yeterli ölçüde müdahale edemiyordu. Bu noktada, az sayıdaki Türk ve Alman havacıların devreye sokulması kararlaştırıldı. Ağustos ayından itibaren bölgede keşif uçuşları yapan Pilot Üsteğmen Fazıl ve Üsteğ­men Cemal Bey'in yanına, Yüzbaşı Sami Bey gönderildi. Ancak uçaklar yetersizdi. Üs­teğmen Cemal Bey, bir ay ka­dar önce İstanbul'a giderek ge­tirdiği 'Ertuğrul' adlı Bleriot XI-2 tipi bir uçağı kullanıyor­du.  

Çanakkale'de Kritik Keşif Günü (II)

Üsteğmen Cemal ile Vahran Usta hem Ertuğ­rul'u denemek hem de keşif yapmak amacıyla sık sık havalanıyorlardı. Mart ayının ilk günleri de bu keşif uçuşla­rının sıklaştığı bir dönemdi. Çanakkale'deki bölge kuman­danlığından da denizdeki ma­yınların durumuyla ilgili sü­rekli rapor isteniyordu.

Çanakkale'de Kritik Keşif Günü (II)

3 Mart 1915 günü Üsteğ­men Cemal Bey ile Vahran Usta Boğaz'da keşif için hava­landılar. Karşılaştıkları man­zara birkaç haftadır gördükle­rinden farklıydı. Boğaz giri­şinde hiçbir İngiliz mayın ta­rama gemisi yoktu. Birkaç kez Boğaz'i dolaştıktan sonra ma­yınların bir bölümünün geçit verecek şekilde temizlenmiş olduğunu gördüler. Bin metre yükseğe çıkarak keşif uçuşunu fark ettirmeden kumandanlı­ğa döndüler ve mayınların te­mizlendiğini rapor ettiler. 8 Mart gecesi Nusret mayın ge­misi, İngiliz karakol gemisinin kötü hava şartları nedeniyle yerini terk etmesini fırsat bilip aynı yere 20 mayın döşedi.

Çanakkale'de Kritik Keşif Günü (II)

Mayınların temizlendiğini düşünen Müttefik donanması, 18 Mart 1915'te harekata başladı. Aynı akşamüzeri İngi­liz ve Fransızlar, 4'ü mayın, 2'si de top mermisi tarafın­dan olmak üzere, 6 savaş ge­misi kaybettiler, İngilizler ma­yın hasarının, hazırlıksız ol­dukları yüzen mayınlar tara­fından meydana geldiğini dü­şündüler. Ancak gerçekte, Nusret'in son döşediği yeni mayın hattına girmişlerdi. Sa­at 16.00 sıralarında Üsteğmen Cemal ve Alman pilot Sneid­ler keşif uçuşuna çıktılar. Düşmanın kesin olarak geri çekildiği belli olmuştu.

Çanakkale'de Kritik Keşif Günü (II)

Üsteğmen Cemal anlatıyor:

"Düşman uçağına pek rastlamıyorduk. Çünkü biz 8 yüz ila bin metreden uçuyorduk. Yalnız gemilerden bize ateş açıyorlardı. Biz de onlara bomba atıyorduk. Bir tek bombayı kucağımıza alıyor sonra elimizle düşmanın üzerine atıyorduk. 18 Mart'tan sonra çekildiler. Cevat Paşa, bize kılıçlı liyakat madalyası verdi."

Yorum yazmak için lütfen giriş yapınız

Bizden haberdar olmak için mail listemize kayıt olun